Przedstawiono nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Oto, co zawiera

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.

Publikacja: 14.04.2023 11:42

Przedstawiono nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Oto, co zawiera

Foto: Adobe Stock

Minister Waldemar Buda podkreśla, że "zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności w Polsce na różnych etapach rozwoju firmy – od podjęcia decyzji o jej prowadzeniu, przez cały cykl funkcjonowania, aż do momentu przekazania firmy następcom prawnym".

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

Resort proponuje zmiany w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego i Prawie przedsiębiorców, które mają w jasny sposób określić procedurę, na podstawie której osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać za zgodą sądu opiekuńczego, działalność gospodarczą lub zawodową.

"Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy będą mogli prowadzić firmę, co przy ciągle rozwijającej się gospodarce cyfrowej pozwoli im szybciej wejść na rynek. Jednocześnie chcemy wyeliminować sytuacje patologiczne, takie jak np. próby rejestrowania przez rodziców firm na 2-latków, w celu ominięcia przepisów" - tłumaczy Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Prostsze zasady prowadzenia firm

Pakiet ma wprowadzić kolejne rozwiązania, które poprawią relacje między przedsiębiorcami a administracją publiczną:

  • Koniec z wzywaniem do urzędu – wizyty w urzędach będą konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach. Instytucje państwowe będą przede wszystkim korzystać z e-maili lub listów;
  • Ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką;
  • Usprawnienie zasad kontroli w firmach – wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli;
  • Mniej dokumentów papierowych – wprowadzenie możliwości doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach np. płyta CD, pendrive. Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań.

Usprawnienia sukcesji w firmach

Pakiet przewiduje m.in.:

  • Łatwiejsze ustanawianie zarządcy sukcesyjnego – obniżenie procentowego udziału spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego (z 85 % do 75 %);
  • Automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd), co ma pomóc spadkobiercom utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych;
  • Dostęp do rachunku bankowego – umożliwienie zarządcy sukcesyjnemu skorzystania z rachunku na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. Dzięki temu będzie on mógł mieć np. dostęp do bankowości elektronicznej;

Prawo gospodarcze ma być przyjazne dla biznesu

Pakiet przewiduje wprowadzenie m.in.:

  • Zasady „one in, one out” – wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku;
  • Obowiązkowej oceny ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne;
  • Zasady „dwóch terminów” – przepisy prawa gospodarczego powinny, co do zasady, wchodzić w życie pierwszego stycznia lub pierwszego czerwca danego roku.

Ponadto resort proponuje przygotowywanie co 4 lata cyklicznej polityki regulacyjnej, w której będą określane priorytetowe działania mające na celu poprawę otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce.

Czytaj więcej

Firmowe pieczątki mają odejść do lamusa. Wezwanie do urzędu tylko wyjątkowo

Minister Waldemar Buda podkreśla, że "zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności w Polsce na różnych etapach rozwoju firmy – od podjęcia decyzji o jej prowadzeniu, przez cały cykl funkcjonowania, aż do momentu przekazania firmy następcom prawnym".

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie