Wyrok zapadł w sprawie przedsiębiorcy, który ma m.in. dwa hotele, w których świadczone są usługi noclegowe, krótkotrwałego zakwaterowania oraz kompleksowe usługi szkoleniowe. 

Wystąpił o interpretacje do skarbówki, ponieważ miał wątpliwości, czy po zmianach w naliczaniu podatku od przychodów z budynków w 2019 r. jego hotele będą mu podlegały. Przekonywał, że nie, bo świadczenie usług hotelarskich nie jest tożsame z oddaniem w całości albo w części budynku do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze.

Innego zdania był fiskus, który odpowiedział, że udostępnianie budynku hotelowego lub o podobnym charakterze jest objęte podatkiem od przychodów z budynków. Tak samo uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Ich stanowiska nie podzielił natomiast Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał, że umowa hotelowa jest nazwana w ustawie dotyczącej takich usług. Jest zatem inna niż umowa najmu czy dzierżawy z kodeksu cywilnego, a odesłanie z ustawy podatkowej do innych umów o podobnym charakterze odnosi się tylko do kodeksowych regulacji o najmie i dzierżawie.

Czytaj więcej

Ważny wyrok NSA dla przedsiębiorców: Hotel to nie mieszkanie ani akademik