Rząd przyjął pakiet dla przedsiębiorców. Oto, co zawiera

Ograniczenie wymogu używania pieczątek czy usprawnienie kontroli w firmach - to niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w tzw. pakiecie dla przedsiębiorców, który w poniedziałek przyjęła Rada Ministrów.

Publikacja: 11.07.2023 21:02

Rząd przyjął pakiet dla przedsiębiorców. Oto, co zawiera

Foto: Adobe Stock

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak wyjaśnia, pakiet składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Poniżej lista najważniejszych rozwiązań.

Zasady prowadzenia firm

 • Ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką.
 • Usprawnienie zasad kontroli w firmach – wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. Dzięki temu przebiegnie ona szybciej i sprawniej.
 • Mniej dokumentów papierowych – możliwość doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach np. płyta CD, pendrive. Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań.
 • Odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy ustawy – Prawo lotnicze. Przyczyni się to do szybszego rozstrzygnięcia sprawy.

Sukcesja w firmach

 • Automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) pomoże spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych.
 • Ułatwienia przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego i usprawnienie pełnienia przez niego zadań.
 • Ułatwienie sukcesji spółek i wykonywanie praw z udziałów i akcji – wprowadzenie nowej procedury, wyznaczania i odwoływania wspólnego przedstawiciela dla współposiadaczy udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

Prawo gospodarcze

 • Zasada „one in, one out” – wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku.
 • Zasady odpowiednio długiego vacatio legis dla przepisów prawa gospodarczego (które co do zasady nie powinno być krótsze niż miesiąc).
 • Obowiązkowej oceny ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne.
 • Projektowania oceny funkcjonowania aktu normatywnego (OSR ex post) w stosunku do aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego.

Czytaj więcej

Mniej papierów dla przedsiębiorców


Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak wyjaśnia, pakiet składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Poniżej lista najważniejszych rozwiązań.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą