Kanwą orzeczenia była sprawa spółki, która miała zaniżyć zobowiązanie podatkowe, ponieważ nie wykazała mieszkań jako zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (były 

Spółka nie zgadzała się z decyzją prezydenta miasta, że lokale wynajmowane przez nią na dłuższe okresy na cele mieszkaniowe należy potraktować wyższą stawką. Jej zdaniem nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, powinny być opodatkowane stawką preferencyjną dla lokali mieszkalnych.

Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację urzędnikom. Jak zauważył sędzia, zastosowanie podwyższonej stawki jest możliwe, kiedy budynki mieszkalne lub ich części są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I o ile nie można mówi o zajęciu spółki na działalność, o tyle zdaniem NSA o związaniu już tak. Z orzecznictwa wynika bowiem, że związanie z prowadzeniem działalności to stan prawny lub faktyczny bezpośrednio lub pośrednio wskazujący na występowanie jakichkolwiek relacji pomiędzy danym przedmiotem podatkowania – tu lokali mieszkalnych – a prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie NSA to nie element zajęcia, ale związania kwalifikuje sporne mieszkania do objęcia najwyższą stawką podatku od ruchomości.

Czytaj więcej

Najem długoterminowy pozwala zastosować podwyższoną daninę