Zmiany w firmie zaopiniuje fiskus. Nowy obowiązek już od 15 września

Spółka, która chce przebudować swój biznes i np. połączyć się z firmą z innego unijnego państwa, będzie musiała wystąpić o opinię do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nawet jak dostanie pozytywną, fiskus może ją skontrolować i wymierzyć podatek.

Publikacja: 04.09.2023 14:01

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa

Foto: PAP/Mateusz Marek

Tak wynika z nowelizacji, która ma obowiązywać od 15 września, a którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje Przemysław Wojtasik. Nowe przepisy to implementacja unijnej dyrektywy 2019/2121, która dotyczy przekształceń, podziałów czy połączeń dokonywanych z udziałem firm z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami zarząd spółki, która chce przeprowadzić proces przekształcenia, podziału bądź połączenia, występuje do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności transakcji z polskim prawem. Składa też wniosek o opinię w sprawie podatkowych aspektów restrukturyzacji. Sąd rejestrowy przesyła go szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. A ten sprawdza, czy celem transakcji nie jest czasem unikanie opodatkowania. Doradca podatkowy Tomasz Piekielnik wskazuje na łamach "Rz", że we wniosku o opinię spółka powinna skupić się na pokazaniu ekonomicznego uzasadnienia restrukturyzacji. - Załóżmy, że łączy się z firmą z Holandii. Powinna wykazać, że robi to dlatego, aby wejść ze swoimi produktami na tamtejszy rynek. Fiskus może z kolei podejrzewać, że celem połączenia jest chęć wykorzystania korzystnych podatkowo przepisów holenderskich – tłumaczy ekspert.

Szef KAS na wydanie opinii będzie miał miesiąc, ale może wydłużyć ten termin o trzy miesiące. Może też odmówić. Z jakiego powodu? Jeżeli ma „uzasadnione przypuszczenie”, że transakcja przyniesie korzyści podatkowe, a sposób działania jest sztuczny.

Odmowa wydania opinii nie będzie zamykać drogi do restrukturyzacji, bo ostateczną decyzję podejmuje sąd rejestrowy. A co jeśli sąd rejestrowy nie wyda spółce zaświadczenia o zgodności transgranicznej transakcji z polskimi przepisami? - powinna ona zmienić swe założenia i ponownie wystąpić z wnioskiem – tłumaczy Michał Roszkowski, doradca podatkowy i radca prawny, partner w Accreo.

Tomasz Piekielnik zwraca natomiast uwagę, że odmowę wydania opinii (albo samą opinię) można zaskarżyć do sądu administracyjnego. – Oczywiście spór z fiskusem wydłuża całą operację – podkreśla.

Jak zauważa Przemysław Wojtasik w swoim artykule, do sporu może dojść także wtedy, gdy szef KAS stwierdzi, że planowana transakcja nie budzi żadnych podejrzeń. Fiskus może bowiem później skontrolować, czy faktycznie wszystko było w porządku. „Wydanie opinii nie stanowi przeszkody do prowadzenia wobec spółki czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej” – mówi nowy przepis w ordynacji.

Czytaj więcej

Planujesz zmiany w biznesie? Wyspowiadaj się skarbówce

Tak wynika z nowelizacji, która ma obowiązywać od 15 września, a którą na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje Przemysław Wojtasik. Nowe przepisy to implementacja unijnej dyrektywy 2019/2121, która dotyczy przekształceń, podziałów czy połączeń dokonywanych z udziałem firm z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami zarząd spółki, która chce przeprowadzić proces przekształcenia, podziału bądź połączenia, występuje do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności transakcji z polskim prawem. Składa też wniosek o opinię w sprawie podatkowych aspektów restrukturyzacji. Sąd rejestrowy przesyła go szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. A ten sprawdza, czy celem transakcji nie jest czasem unikanie opodatkowania. Doradca podatkowy Tomasz Piekielnik wskazuje na łamach "Rz", że we wniosku o opinię spółka powinna skupić się na pokazaniu ekonomicznego uzasadnienia restrukturyzacji. - Załóżmy, że łączy się z firmą z Holandii. Powinna wykazać, że robi to dlatego, aby wejść ze swoimi produktami na tamtejszy rynek. Fiskus może z kolei podejrzewać, że celem połączenia jest chęć wykorzystania korzystnych podatkowo przepisów holenderskich – tłumaczy ekspert.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Koniec odrębnej procedury w sprawach gospodarczych? Nie spełniła zakładanego celu
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm