Od 1 stycznia 2024 stawki podatków i opłat lokalnych w górę

Górne granice stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2024 rok są o 15 proc. wyższe od tegorocznych.

Publikacja: 06.11.2023 13:34

Od 1 stycznia 2024 stawki podatków i opłat lokalnych w górę

Foto: Adobe Stock

Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Julita Karaś-Gasparska, minister finansów w formie obwieszczenia ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 r., a ponieważ wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 15 proc., o tyle wzrosły również górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. 

Co ważne, są to górne limity tych podatków i opłat. Ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały.

W przypadku przedsiębiorców w przyszłym roku stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – nie będą mogły przekroczyć 1,34 zł od 1 m2 powierzchni (w 2023 r. – 1,16 zł).

Stawki podatku nie będą także mogły przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 28,78 zł),

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 13,47 zł),

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 5,87 zł),

Wyższe będą również górne limity opłat lokalnych. Na przykład maksymalna stawka części stałej opłaty reklamowej będzie wynosić 3,62 zł dziennie (w 2023 r. – 3,14 zł), natomiast maksymalna stawka części zmiennej opłaty reklamowej – 0,33 zł dziennie (w 2023 r. – 0,28 zł) od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Trzeba pamiętać, że rada gminy może przy tym różnicować w drodze uchwały wysokość stawek opłaty reklamowej, uwzględniając lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Czytaj więcej

W 2024 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych

Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Julita Karaś-Gasparska, minister finansów w formie obwieszczenia ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 r., a ponieważ wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 15 proc., o tyle wzrosły również górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. 

Co ważne, są to górne limity tych podatków i opłat. Ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo i Podatki
Czy środki ochrony wpływają na wysokość składki wypadkowej? Jest wyrok SN
Prawo i Podatki
Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego dla tzw. przedsiębiorczych matek
Prawo i Podatki
Ważny wyrok dla przedsiębiorców inwestujących w mieszkania na wynajem
Prawo i Podatki
Umowa koalicyjna przyszłego rządu podpisana. Co czeka przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Wraca dyskusja o teście przedsiębiorcy. Eksperci: To bardzo zły pomysł
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości