Jak się dowiedziała „Rzeczpospolita”, wśród propozycji ułatwień dla biznesu mają się znaleźć m.in. rozwiązania ułatwiające zawieranie umów leasingu poprzez wyeliminowanie papieru z tego procesu, a także ułatwiające firmom leasingowym ocenę ryzyka kredytowego dzięki informacji o klientach w Biurze Informacji Kredytowej.

Andrzej Sugajski, dyrektor ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Związku Polskiego Leasingu ocenia, że "takie zmiany przyspieszyłyby zawieranie umów leasingowych". - Oznaczałyby szybszy dostęp przedsiębiorców do pojazdów czy środków produkcji będących przedmiotem tych umów, a także szybszy dopływ gotówki dla producentów takich dóbr, a to z kolei wpłynęłoby na ożywienie całej gospodarki – dodaje.

Jak pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Paweł Rochowicz, rządowy zespół ds. deregulacji ma się zająć także m.in. skróceniem czasu kontroli przez różne urzędy u mikroprzedsiębiorców. Ma się pojawić wymóg uprzedniego doręczania im listy dokumentów do przygotowania dla kontrolerów. Będą też nowe przepisy o zatorach płatniczych: jeśli przedsiębiorca był ofiarą takiego zatoru, to będzie mógł liczyć na złagodzenie kary, jeśli sam też opóźniał się z płatnościami. Będą też nowe przepisy o działalności gospodarczej bez rejestracji. Ma być rozwiązany problem oskładkowania umów cywilnoprawnych zawieranych w jej ramach.

W pakiecie będą przewidziane usprawnienia w działaniu urzędów. Szybciej mają być umarzane postępowania, które zostały zawieszone, a nikt nie jest zainteresowany ich kontynuacją.

Czytaj więcej

Resort rozwoju reaktywuje walkę z biurokracją