Kontrahent z raju podatkowego? Fiskus zażąda wyjaśnień

Raj podatkowy? Resort finansów zażąda wyjaśnień.
Raj podatkowy? Resort finansów zażąda wyjaśnień. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorcy zawierający transakcje z podmiotami, które mają siedziby w kraju uznanym za raj podatkowy, będą musieli podawać gospodarcze uzasadnienie tych transakcji, w tym spodziewane korzyści podatkowe.

Wszystko w ramach przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dwa projekty rozporządzeń w tym zakresie – dla PIT i dla CIT – opublikował resort finansów. Oba projekty to konsekwencja dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, uchwalonej 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123).

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Nowelizacja ta przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami z krajów potocznie zwanych rajami podatkowymi, o uzasadnienie gospodarcze transakcji. Chodzi przede wszystkim o opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Przepisy wykonawcze do zmiany

Stąd konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dotyczących lokalnej dokumentacji cen transferowych. W obu opublikowanych projektach minister wskazał więc, że lokalna dokumentacja cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami z rajów będzie musiała zawierać opis okoliczności, z których wynika obowiązek dokumentacyjny. Podmiot realizujący ten obowiązek będzie musiał podać czy zawiera transakcję  z rajem bezpośrednio czy ma ona charakter pośredni.

Raj podatkowy? Fiskus chce poznać korzyści

Uzasadnienie gospodarcze transakcji, będzie miało na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli podmiotem z tzw. raju podatkowego). Ważnym elementem tego uzasadnienia ma być opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Korzyść ekonomiczna może (nie musi) być kwantyfikowalna i przejawiać się – przykładowo – w poprawie konkurencyjności, zwiększeniu udziału w rynku czy wzroście innowacyjności.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

W związku z tym podmiot, który prowadzi wspomniane transakcje – bezpośrednio czy pośrednio – będzie musiał sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych, w której przedstawi gospodarcze uzasadnienie transakcji, w szczególności gospodarczą racjonalność zawarcia i realizacji transakcji. Z kolei korzyść podatkowa powinna być rozumiana na potrzeby sporządzanej lokalnej dokumentacji cen transferowych jako korzyść podatkowa w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej (przepis ten definiuje korzyść podatkową na potrzeby schematów podatkowych).

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Można już składać WIS-W

Od początku listopada można składać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Ale uwaga. ...

Sprzedaż pelletu drzewnego bez obowiązkowej kasy on-line

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą pelletu drzewnego, który służy m.in. do celów opałowych, np. ...

Co ma robić 23 mln małych i średnich unijnych firm

Europejski zielony ład i transformacja cyfrowa to dwa główne obszary, które już teraz determinują ...

Zaległości przedsiębiorstw rosną.

Zaległości – potężne problemy firm z płynnością finansową

Zaległości przedsiębiorstw w 2020 r. wyniosły ponad 33,5 mld zł. To o 4 proc. ...

Czy można odmówić pracy w biurze i pracować tylko zdalnie?

Odmowa pracy w biurze z obawy przed koronawirusem

Wielu pracowników obawia się zarażeniem koronawirusa i wolałoby pracować w domu niż w biurze. ...

O błędnej wpłacie trzeba będzie zawiadomić skarbówkę w ciągu 7 dni

W sytuacji, gdy przedsiębiorca opłaci fakturę na rachunek, który nie widnieje na białej liście ...