Dobra wiadomość dla małych i średnich firm, które myślą o zdobyciu finansowania poprzez wejście do notowań w alternatywnym systemie obrotu GPW – NewConnect – lub już są na tym rynku notowane.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na wpisanie NewConnect do rejestru rynków małych i średnich firm (SME Growth Market/ ASO MŚP). Dzięki temu notowane na nim spółki będą mogły skorzystać z ułatwień w wypełnianiu niektórych obowiązków informacyjnych.

– Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z ułatwieniem dostępu do kapitału dla małych i średnich firm. Najważniejszym celem jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom nowych źródeł finansowania poprzez rynki kapitałowe oraz zredukowanie kosztów pozyskania kapitału – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

– Biorąc pod uwagę inicjatywę Komisji prowadzoną w ramach Capital Markets Union oraz trwające w ramach tej inicjatywy prace oczekujemy, że w przyszłości pojawią się dalsze ułatwienia dla emitentów notowanych w alternatywnym systemie obrotu – dodał Piotr Borowski.

Status SME Growth Market wprowadza pewne ułatwienia dla spółek, dotyczące przede wszystkim obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR (w zakresie zasad prowadzenia listy dostępu do informacji poufnej i sposobu publikacji informacji poufnych), a także obowiązków prospektowych. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad uproszczeniem procedury przejścia z rynku alternatywnego na regulowany.