Według badań CBOS[1], 76% Polaków jest zdania, że należy zachować ostrożność i podejrzliwość w stosunkach społecznych. W biznesie ta nieufność tym bardziej się potęguje, a wchodząc w relacje z partnerami zagranicznymi, do głosu dochodzą wszelkiego rodzaju uprzedzenia, przekonania, zasłyszane opinie i inne opowieści.

Z pewnością wielu zostało oszukanych zarówno przez rodzimych, jak i zagranicznych ludzi „biznesu”, warto jednak zadać pytanie, czy to przypadkiem nie jest tak, że ludzie mają ograniczone zaufanie dlatego, że… sami oszukują.

Szukając wyjaśnień braku zaufania, Internet podrzuca wiele interesujących wypowiedzi psychologów, biegłych i policjantów. Co ciekawe, po wrzuceniu do googlowej grafiki słowa „thief” [ang. złodziej], wyświetliły się praktycznie wyłącznie wizerunki mężczyzn. Na zadane słowo „złodziej”, Google wyświetlił 6 890 000 wyników i również praktycznie samych mężczyzn, a po wpisaniu słowa „złodziejka” Google wyświetlił zaledwie 758 000 wyników, z czego prawie wszystkie dotyczyły złodziejki-rozgałęźnika elektrycznego, tytułów książek i filmów, np. „Złodziejka książek”.

To kobiety też?!

Wydaje się, że procesy stereotypizacji społecznej i „wypracowane” w głowach schematy poznawcze sprawiają, że zupełnie nie kojarzymy przestępstw z kobietami. Jednak – jak wyjaśnia ppor. Magdalena Pusz: „Kradną dzieci i seniorzy, biedni i bogaci, kobiety i mężczyźni. Nie da się przygotować jednego profilu złodzieja. Mamy w tej grupie zarówno bezdomnych, jak i biznesmenów, którzy kradną w białych rękawiczkach. Zadatki na to mają ludzie, którzy kierują się własnym kodeksem postępowania i nie respektują norm społecznych, nie liczą się z innymi, mają mało empatii i nie interesuje ich krzywda drugiego człowieka. (…) Ludzie kradną, bo chcą się szybko wzbogacić i nie ma tu większej ideologii. Ale to, że się na to decydują wynika z pewnych predyspozycji osobowości. Nie każdy przecież to robi.”[2]

Z kolei major Jacek Olchawski z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie twierdzi, że złodzieje, szukając usprawiedliwienia swoich czynów, najczęściej twierdzą, że zostali: „albo sprowokowani, albo zmuszani, albo skrzywdzeni przez kogoś”. Często twierdzą, że ktoś ich do czegoś zachęcił, albo ktoś ich do czegoś sprowokował. Jak widzą otwartą furtkę, to dla nich jest to przyzwolenie i wręcz zachęcenie. Czemu ukradłeś? No bo było.”[3]

Etyczny biznes

Słowo „etyka” zawsze dobrze wygląda na papierze, kiedy wpisane jest jako jedna z wartości przyjętych przez firmy i organizacje. Za każdą organizacją stoją jednak ludzie, a – jak stare przysłowie mówi – „ryba psuje się od głowy”. Nie można być trochę etycznym lub etycznym wyłącznie wobec wybranych osób, tak jak nie można być trochę w ciąży.

Zanim oszukanym przedsiębiorcom przyjdzie toczyć spory sądowe, warto najpierw, wchodząc w jakiekolwiek relacje biznesowe, zabezpieczyć wszystkie swoje prawa, zarejestrować znaki towarowe, podpisać umowę o poufności i mieć zawsze twarde dowody na udostępnienie poufnych informacji. Zwykło się mówić, że „biznes to biznes – nic osobistego”, ale nie można zapominać, że osobista reputacja w biznesie znaczy wszystko i jeśli do kogoś przylgnie łatka złodzieja czy oszusta, będzie raczej spalony. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że w zdecydowanej większości do transakcji dochodzi „z polecenia”, informacje na temat reputacji potencjalnych partnerów nabierają drugiego i trzeciego życia, a czasami nawet stają się wiralami.   

Poszukiwanie partnerstw za granicą

Nawiązywanie współpracy z nowymi rynkami i partnerami stanowi jeden z najistotniejszych czynników rozwoju firm i organizacji. Często jednak firmom, szczególnie tym mniejszym, trudno jest poruszać się na rynkach zagranicznych w poszukiwaniu partnerów, nie znając realiów danego rynku, kultury kraju, w tym kultury biznesowej, czy języków.

Procesy business matching, czyli usługi konsultingowe polegające na weryfikacji i kojarzeniu potencjalnych partnerów, są nieocenione w niezwykle dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki nim firmy i organizacje podejmują partnerskie przedsięwzięcia, które pozwalają im m.in. obniżyć koszty, wspólnie korzystać z licencji i patentów, a co najważniejsze — wzrastać na rynkach międzynarodowych. Biznes to gra zespołowa, a wybór partnera biznesowego zwykle ma ogromny wpływ na osiągnięcie wspólnego celu i sukces przedsięwzięcia.

Dlaczego warto rozważyć partnerstwo w biznesie?

Dobrze zweryfikowane i zaprojektowane partnerstwo może przynieść ogromne korzyści rozwojowe i finansowe, a dzięki połączeniu sił, wymianie myśli i doświadczeń projekty mogą być realizowane szybciej i bardziej efektywnie kosztowo, zyskując na jakości ich rozwiązań. Korzyści takie obejmują m.in.:

-         Rozszerzenie kompetencji: Partnerstwo pozwala na dostęp do kompetencji i zasobów, których brakuje u jednego z partnerów.

-         Dzielenie ryzyka: Dzięki partnerstwu można dzielić ryzyko i obciążenie finansowe. Wspólny wysiłek pozwala na rozłożenie kosztów i odpowiedzialności.

-         Rozwinięcie rynku: Partnerstwo może pomóc w wejściu na nowe rynki lub rozszerzeniu działań na istniejących rynkach.

-         Innowacje: Wspólna praca nad projektami może przynieść nowe pomysły i innowacje, które byłyby trudne do osiągnięcia samodzielnie.

-         Wzrost zysków: Partnerstwo może prowadzić do wzrostu przychodów i zysków dzięki synergii kompetencji i zasobów.

-         Oszczędność czasu i zasobów: Dzielenie obowiązków i zasobów może znacząco przyspieszyć realizację projektów.

-         Rozwinięcie sieci kontaktów: Partnerstwo umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów i relacji biznesowych, co może otworzyć nowe możliwości.

-         Wsparcie w trudnych czasach: Partnerzy mogą wspierać się nawzajem w trudnych okresach, co jest szczególnie istotne w przypadku niepewności rynkowej.

Jak znaleźć idealnego partnera w biznesie?

Aby znaleźć idealnego partnera, firmy powinny skoncentrować się kilku najważniejszych aspektach całego procesu, gdzie elementem podstawowym jest dokładne określenie swoich oczekiwań i zdefiniowanie kryteriów partnerstwa. Warto pomyśleć o sporządzeniu klarownej strategii i sformułowaniu celów, które firma chce osiągnąć dzięki partnerstwu. Ten etap na pewno pomoże w identyfikacji partnera, który odpowiadać będzie potrzebom projektu.

Kolejnym zalecanym działaniem jest przeprowadzenie badania rynku, na którym działa firma, tak aby zidentyfikować i wytypować potencjalnych partnerów. W ramach tego działania dobrze jest także określić komplementarne kompetencje partnerów i ich zasoby, które uzupełniają kompetencje i zasoby firmy.

Niezbędnym elementem jest potwierdzenie rzetelności partnera i utwierdzenie się w przekonaniu, że partner reprezentuje wartości, które są tożsame z wartościami firmy. Partnerstwo ze swej natury opierać się powinno na zaufaniu i wspólnych wartościach, lepiej więc poświęcić czas na to w fazie wstępnych analiz niż później się rozczarować.

Ostatnim etapem wyboru partnera jest zawarcie umowy partnerskiej, która jasno określa role, obowiązki, podział zysków i inne kluczowe aspekty współpracy.

Kojarzenie partnerów w biznesie może stanowić klucz do sukcesu w wielu dziedzinach. Dzięki współpracy można osiągać lepsze wyniki, zmniejszać ryzyko i otwierać nowe możliwości rozwoju. Ważne jest jednak staranne planowanie, ocena potencjalnych partnerów i transparentna umowa partnerska, którą zawsze powinni sporządzać prawnicy.  

Silne i rzetelne partnerstwa oparte na zaufaniu i zdrowych relacjach są jak najbardziej możliwe, tym bardziej, że Przemysł 4.0 wymagać będzie od przedsiębiorców poszukiwania nowych możliwości rozwoju, oszczędności czy zarządzania kadrami. Dlatego takie zjawiska rynkowe jak sharing, chmury kompetencji czy inne rozwiązania przyszłości skłaniają właśnie do poszukiwania komplementarnych partnerstw. Nawet jeśli dzisiaj przedsiębiorcy jeszcze nie widzą potrzeby takich rozwiązań w swoich firmach, warto, aby budowali oni swoje profile, tak aby zawsze być gotowym na nowe wyzwania. A im więcej wysiłku włożą w analizę i weryfikację potencjalnych partnerów, tym mniejsze ryzyko i większe szanse powodzenia i sukcesu.

Ewa Rogozińska Ekspertka w dziedzinie komunikacji płci Prezeska zarządu Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o., Ms. Manager Project

#zaufaniewbiznesie, #reputacjawbiznesie, #kojarzeniepartnerówwbiznesie, #przemysł4.0

[1]       https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF

[2]       https://www.polskieradio.pl/10/4023/artykul/2166558,psychologia-w-praktyce-jak-rozpoznac-zlodzieja

[3]       https://dombezpieczny.com/psychologia-zlodzieja/

[4]       J. Gołębiowski, „Umysł przestępcy. Tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2021.

Materiał Promocyjny