Materiał powstał we współpracy z Wartą

Ranking obejmuje ok. 2,6 tys. firm biorących udział w badaniu. Wskaźnik Zdrowia Organizacji analizuje wydajność i kondycję spółki, mając na uwadze szereg czynników ze zróżnicowanych obszarów. Są to m. in. kultura i klimat, motywacja pracowników, podejście do innowacji oraz nauki (wdrażane usprawnienia i angażowanie pracowników w tworzenie nowych rozwiązań), koordynacja i kontrola (mierzenie efektów i jakości pracy), a także kompetencje i odpowiedzialność samych pracowników. W ocenie uwzględnia się również przywództwo (jakość i styl zarządzania, umiejętności i postawy menedżerów, stopień wspierania zespołu), jak również działania nakierowane na interesariuszy zewnętrznych, w tym – relacje z klientami i poziom ich lojalności, współpracę z partnerami czy monitorowanie konkurencji.

Badanie zostało przeprowadzone w Warcie po raz piąty. Z roku na rok wskaźnik OHI w firmie sukcesywnie rósł, by w 2023 osiągnąć wartość 86. To kolejny rok z rzędu, gdy osiągnięty rezultat pozycjonuje Wartę w gronie 10 proc. najlepszych firm na świecie pod względem zdrowia organizacji.

-  Tegoroczny wynik OHI jest zarówno wykładnikiem naszej efektywności, jak i dowodem na siłę naszej kultury organizacyjnej. Jestem dumny, że pracownicy wskazują Wartę jako organizację z jasno określoną strategią rozwoju, wyróżniającą się na tle globalnych firm – podkreśla Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Analizy McKinsey wskazują, że OHI przekłada się na wyniki finansowe: organizacje notowane tak wysoko w rankingu nie tylko tworzą lepszą atmosferę pracy, ale także odnotowują realny wzrost efektywności i wyższą rentowność.

Materiał powstał we współpracy z Wartą