Aż 82 proc. ankietowanych deklaruje, że w ich miejscach pracy przysługują świadczenia dodatkowe. Z raportu Sedlak&Sedlak wynika, że zdecydowanie najpowszechniejszy jest dodatkowy pakiet opieki medycznej. Otrzymuje go ponad 70 proc. osób. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazły się karnety na siłownię i do klubów fitness. Trzecie miejsce przypadło ubezpieczeniom na życie.

Odsetek osób otrzymujących benefity różni się w zależności od płci, wieku, szczebla zatrudnienia, wielkości firmy czy miejscowości zatrudnienia. I tak na przykład osoby młodsze częściej korzystają z karnetów na siłownię i do klubów fitness. Odsetek ten maleje wraz z wiekiem.

Eksperci podkreślają, że preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się wprawdzie dodatkowy pakiet opieki medycznej i rzeczywiście oferuje go  najwięcej pracodawców, ale np. opieka stomatologiczna została uznana za najbardziej pożądaną przez niemal jedną trzecią pracowników, a oferuje ją jedynie 10 proc. pracodawców. W pierwszej trójce najbardziej pożądanych świadczeń, wskazywanych przez pracowników, nie ma też karnetów na siłownię czy fitness, które są wiceliderem pod względem popularności przyznawanych benefitów. Okazuje się, że pracownicy bardzo ciepło myślą o szkoleniach językowych. To właśnie one znalazły się w pierwszej trójce najbardziej pożądanych świadczeń dodatkowych w 2019 r. – za pakietem opieki medycznej oraz za opieką stomatologiczną.

Popularność przyznawania benefitów rośnie wraz z wielkością firmy. W mikroprzedsiębiorstwach (1-9 zatrudnionych) odsetek ten wynosi 39 proc., a potem gwałtownie rośnie. W małych firmach (10-49 zatrudnionych) przekracza już 70 proc., w średnich (50-249 zatrudnionych) wynosi 86 proc., w dużych (250 do 499 zatrudnionych) 94 proc., a w największych (powyżej 500 zatrudnionych) to aż 96 proc. – wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”.