Małe i średnie firmy mile widziane w przetargach

Rząd chce doprowadzić do zwiększenia liczby małych i średnich firm startujących w przetargach publicznych. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii przypomina, że w 2018 r. w systemie zamówień państwo wydało 202 mld zł. Te pieniądze mogą w większym stopniu służyć firmom z sektora MŚP.

Publikacja: 30.08.2019 20:01

Małe i średnie firmy mile widziane w przetargach

Foto: Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. Fot. Robert Gardziński

Jednocześnie nadzorowana przez resort przedsiębiorczości i technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje zarówno wsparcie finansowe, jak i doradcze. Agencja na swym portalu edukacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw zwanym Akademią PARP (oferuje on system bezpłatnych szkoleń internetowych) ruszyła z kolejnymi bezpłatnymi kursami on-line. Jeden z nich pt. „Krajowe zamówienia publiczne” ma przybliżyć przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm zasady obowiązujące podczas udzielania zamówień publicznych. Ma pomóc w poznaniu zasad przygotowywania oferty oraz innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

System coraz mniej konkurencyjny

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a za nim PARP chciałaby, aby zamówienia publiczne były bardziej znane i dostępne dla szerszego grona przedsiębiorstw niż ma to miejsce obecnie. Zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie w 2021 r.

System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku – już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić. Dlatego m.in. przygotowaliśmy nowe Prawo zamówień publicznych – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

– W systemie zamówień nasze państwo wydało ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld w 2018 r. To niemal 10 proc. naszego PKB! Chcemy, aby te pieniądze – bardziej niż dotychczas – były wydawane efektywnie oraz służyły wzmocnieniu polskich firm. A także, by wzmacniały innowacyjność polskiej gospodarki i pomagały w osiąganiu naszych celów gospodarczych i społecznych – dodaje szefowa MPiT.

Jednymi z głównych problemów, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych są: nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych oraz niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43 proc. postępowań złożono tylko jedną ofertę).

Dotacje na szkolenia i doradztwo

Nowe prawo zamówień publicznych ma więc wejść w życie w 2021 r. Jednak znacznie wcześniej, bo już za miesiąc (od 30 września br.) będzie można zgłaszać do PARP wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce. Budżet konkursu pn. „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” to 15 mln zł. Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2). Jego celem jest opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi o wybór projektów szkoleniowo-doradczych, które będą zakładać przygotowanie i przeprowadzenie:

–    szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;

–    szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;

CZYTAJ TAKŻE: Prawo do błędu dla przedsiębiorcy

–   szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

–   doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych;

–   doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Po dotacje mogą sięgnąć: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, organizacje związkowe i pracodawców oraz organizacje samorządu gospodarczego. Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl Nabór wniosków potrwa do 15 października br.

Jednocześnie nadzorowana przez resort przedsiębiorczości i technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje zarówno wsparcie finansowe, jak i doradcze. Agencja na swym portalu edukacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw zwanym Akademią PARP (oferuje on system bezpłatnych szkoleń internetowych) ruszyła z kolejnymi bezpłatnymi kursami on-line. Jeden z nich pt. „Krajowe zamówienia publiczne” ma przybliżyć przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm zasady obowiązujące podczas udzielania zamówień publicznych. Ma pomóc w poznaniu zasad przygotowywania oferty oraz innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?