Konkurs ma promować innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. – Jeśli posiadasz produkt, który dzięki swojej innowacyjności ma szansę zaistnieć na globalnym rynku, weź udział w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości – piszą organizatorzy, którymi są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Zgłaszać mogą się uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, a także firmy działające w Polsce. Zgłaszane do rywalizacji produkty, wyroby lub technologie nie muszą być nawet wdrożone. Te, które nie trafiły jeszcze na rynek, mają być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, a produkty gotowe mogą być wdrożone maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. Zgłaszający musi posiadać do produktu autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej.

Trzy kategorie

Organizatorzy przewidzieli trzy kategorie konkursowe. W pierwszej będą rywalizować same instytucje naukowe, w drugiej przedsiębiorstwa, a w trzeciej produkty opracowane przez instytucje naukowe we współpracy z przedsiębiorcą. Główna nagroda to 100 tys. zł. Wyróżnieni otrzymają po 25 tys. zł. Nagrody specjalne trafią do produktów zgłoszonych przez młodego przedsiębiorcę (najwyżej 3 lata na rynku), produktu z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dla produktów związanych z innowacjami ekologicznymi. PARP i NCBR czekają na zgłoszenia od 16 września do 3 października.

Konkursy o dotacje

To niejedyny konkurs prowadzony przez NCBR. Do końca roku będzie  aktualnych lub już trwa jeszcze co najmniej 10 konkursów. Do 23 września trwa nabór wniosków do konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, który zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych. Jego budżet wynosi aż 600 mln zł. Ostatniego dnia września ruszy konkurs związany z tematyką energii odnawialnych dla firm związanych z województwem śląskim, z pulą 43 mln zł.  Do 26 września trwa nabór na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wreszcie, dla firm polskiego sektora kosmicznego ruszył właśnie konkurs oferujący dofinansowanie do badań szeroko związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych, satelitarną obserwacją Ziemi, odbiornikami systemów nawigacyjnych, testowaniem infrastruktury satelitarnej, platformami mikrosatelitarnymi, systemami przetwarzania danych satelitarnych czy wreszcie aplikacjami przetwarzającymi dane z satelitów.