GPW wzmacnia NewConnect i Catalyst

GPW zwiększa transparentność i bezpieczeństwo NewConnect i Catalyst. Jak podkreśla GPW, zmiany oznaczają ułatwienia dla spółek. A to powinno korzystnie wpłynąć na atrakcyjność rynku NewConnect, jako miejsca wspomagającego rozwój małych i średnich firm.

Publikacja: 31.01.2020 10:26

GPW wzmacnia NewConnect i Catalyst

Foto: Adobe Stock

Zarząd warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o ważnych zmianach w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Zmiany dotyczą obowiązków informacyjnych emitentów oraz zasad funkcjonowania autoryzowanych doradców (AD).

Zdaniem GPW, głównym celem zmian jest zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst. Najważniejsze obszary usprawnień dotyczą warunków wprowadzania papierów wartościowych do ASO, jakości dokumentów informacyjnych oraz raportów bieżących i okresowych emitentów. A także wzmacniania roli autoryzowanych doradców.

– Zarówno NewConnect, jak i Catalyst są istotnymi elementami polskiego rynku kapitałowego. GPW  doskonali zasady działania tych rynków w celu zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu, w oparciu o własne doświadczenia oraz biorąc pod uwagę interes i oczekiwania ich interesariuszy – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW. – Zmiany mają na celu podniesienie standardów funkcjonowania obu rynków – podkreśla.

CZYTAJ TAKŻE: Mała giełda ze statusem SME Growth Market

To ciąg dalszy wzmacniania ASO. Przypomnijmy, że latem Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na wpisanie NewConnect do rejestru rynków małych i średnich firm (SME Growth Market/ ASO MŚP). Dzięki temu notowane na nim spółki mogą skorzystać z ułatwień w wypełnianiu niektórych obowiązków informacyjnych.

Co się zmienia

Obecne zmiany obejmują m.in. warunki wprowadzenia papierów wartościowych do ASO. A dotyczą np. podniesienia minimalnej wartości nominalnej emisji obligacji wprowadzanych do ASO Catalyst do 5 mln zł (z obecnie obowiązującego progu 1 mln zł). Jak również podniesienia z 5 proc. do 10 proc. limitu liczby akcji, które mogą zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect bez konieczności sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz współpracy z AD.

Zmiany dotyczą także obowiązków informacyjnych emitentów. O obejmują m.in. o rozszerzenie katalogu zdarzeń, które zobowiązują spółkę do opublikowania raportu bieżącego.

CZYTAJ TAKŻE: Rynek kapitałowy mają wesprzeć rozwiązania podatkowe

Jak podaje GPW, chodzi przede wszystkim o zdarzenia dotyczące poszczególnych etapów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zmian w statucie emitenta czy zmian danych adresowych spółki. A także obowiązków emitenta obligacji, takich jak przekazanie raportu ws. zwołania zgromadzenia obligatariuszy czy zmiany warunków emisji obligacji.

Rozszerzony zostanie również zakres obowiązkowych danych finansowych i informacji, jakie emitent powinien zawrzeć w raportach okresowych.

Zmiany dla autoryzowanych doradców

Zmiany odnoszące się do autoryzowanych doradców polegają przede wszystkim na uszczegółowieniu ich roli. A chodzi m.in. o podkreślenie obowiązku zachowania przez AD  należytej staranności w realizowaniu swoich zadań oraz szczególnej dbałości o bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników ASO.

Jak przypomina GPW, dla zwiększenia aktywności AD oraz poprawy jakości świadczonych przez nich usług, od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy zasady obliczania opłaty rocznej uiszczanej przez AD na podstawie Regulaminu ASO.

Większość zmian w Regulaminie ASO zacznie obowiązywać od 1 marca 2020 r. Dla niektórych rozwiązań przewidziano dłuższy termin dla ich wejścia w życie.

Realizacja Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Jak podkreśla GPW, zapewnienie większej transparentności emitentów akcji i obligacji notowanych w ASO oraz wzmocnienie roli AD wpisuje się w realizację celów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jak już pisaliśmy w serwisie firma.rp.pl, Rada Ministrów przyjęła Strategię jesienią.

Przypomnijmy, że dokument identyfikuje 20 najważniejszych barier rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Ale zawiera też propozycję 90 działań, które mają pomóc rynkowi. Z jednej chodzi o działania, które mają przyciągnąć nowych inwestorów. A s drugiej zaś nie zapomniano także o przedsiębiorcach, którzy szukają pieniędzy na rozwój poprzez rynek kapitałowy oraz giełdę.

CZYTAJ TAKŻE: Dostęp do pieniędzy z giełdy będzie łatwiejszy

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi oraz instrumentami pochodnymi. A także energią elektryczną i gazem ziemnym. Grupa dostarcza również indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR.

W 2018 r. agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zarząd warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o ważnych zmianach w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Zmiany dotyczą obowiązków informacyjnych emitentów oraz zasad funkcjonowania autoryzowanych doradców (AD).

Zdaniem GPW, głównym celem zmian jest zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst. Najważniejsze obszary usprawnień dotyczą warunków wprowadzania papierów wartościowych do ASO, jakości dokumentów informacyjnych oraz raportów bieżących i okresowych emitentów. A także wzmacniania roli autoryzowanych doradców.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Abonament dla firm z branży e-commerce. Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY