Pytanie:

Czy z zasiłku opiekuńczego może korzystać zarówno ojciec jak i matka? Co w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie pracuje?

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Odpowiedź:

Tak, ale nie w tym samym czasie. Na przykład ojciec może korzystać przez 7 dni, a prze kolejne 7 dni matka.

Zgodnie z art. 34 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zasady zasiłku opiekuńczego

Kto według ZUS nie może zapewnić opieki nad dzieckiem

Za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę, zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez ZUS, nie uważa się osoby:
– całkowicie niezdolnej do pracy.
– chorej.
– takiej, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie,

Jak również nie uważa się:
– osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.
– pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie.
– osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, która nie może regulować swojego czasu w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy).
– osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

(stanowisko ZUS cyt. za: M. Bugaj-Wojciechowska, Kto ma prawo do zasiłku opiekuńczego, GP 2007, nr 211).

Podstawa prawna: art. 33 ust. 2 i 3 oraz 34 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Autorzy pracują w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”.