Koronawirus. Dziś mija termin na sprawozdania do NBP

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia do NBP sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. Jakie są nowe terminy składania sprawozdań miesięcznych – wyjaśnia ekspert.

Publikacja: 20.04.2020 09:01

Koronawirus zmienił terminy sprawozdań do NBP

Koronawirus zmienił terminy sprawozdań do NBP

Foto: AdobeStock

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. Wydłużenie terminów złożenia sprawozdań umożliwiło rozporządzenie Ministra Finansów.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Dotyczy ono  innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań:
miesięcznych za luty 2020 r. – do 20 kwietnia 2020 r.
miesięcznych za marzec 2020 r. i kolejne miesiące. Zamiast 20 wprowadza się 34 dni po zakończeniu danego miesiąca.
kwartalnych za I kwartał 2020 r. i kolejne kwartały. Zamiast 26 wprowadza się 40 dni po zakończeniu danego kwartału.
kwartalnych sporządzanych przez kantory wymiany walut za I kwartał 2020r. i kolejne kwartały. Zamiast 10 wprowadza się 24 dni po zakończeniu danego kwartału.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Oznacza to, że określone w projekcie rozporządzenia terminy ulegną przedłużeniu o zaledwie 14 dni. Wydłużone terminy przekazywania NBP sprawozdań mają obowiązywać do czasu odwołania stanu epidemii wprowadzonego w związku z zagrożeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

Kto musi składać sprawozdania do NBP

Swobodny przepływ kapitału stanowi jedną z czterech swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej. Polski system prawny, na podstawie art. 58 ust. 1 lit. b) Traktatu, zawiera wyjątki od swobody przepływu kapitału. Dotyczą one możliwości ustanowienia procedur deklarowania przepływu kapitału do celów informacji administracyjnej bądź statystycznej.

Jednym z wyjątków jest ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. W myśl art. 30 ust. 3 ww. ustawy, rezydenci dokonujący obrotu dewizowego z zagranicą są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa

CZYTAJ TAKŻE: Innowacyjna szczepionka na COVID-19 wchodzi w fazę testów

Na podstawie tego przepisu zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Na podstawie tych uregulowań, w celach informacyjnych i statystycznych NBP zbiera dane od podmiotów posiadających pasywa lub aktywa zagraniczne. A następnie przekazuje je do Eurostatu i Europejskiego Banku Centralnego.

Jaki termin sprawozdań rocznych

W tym miejscu zaznaczyć należy, że dla poszczególnych podmiotów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 r., nadal będzie obowiązywał termin składania sprawozdań do 31 maja roku następnego. Czyli dla sprawozdawczości za 2019 r. termin ten upłynie w 31 maja 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

Obecnie mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym, także w skali świata, co w nowoczesnej gospodarce jest bez precedensu. Nagle nastąpiły obiektywne zmiany powszechnych stosunków społecznych oraz gospodarczych.

Z doniesień medialnych wynika, że jednocześnie 3 miliardy ludzi na całym świecie zostały objęte licznymi ograniczeniami dotyczącymi codziennego funkcjonowania. W tym swobody poruszania się, utrzymywania kontaktów oraz organizacji pracy.

Terminy powinny być dłuższe

Powyższe trudności i ograniczenia sprawiają, że wiele podmiotów nie może funkcjonować w sposób, który pozwalałby na dopełnienie obowiązków księgowych i sprawozdawczych. A także innych formalnych wymogów.

W sposób standardowy nie funkcjonuje również administracja państwowa. Objawem tego jest zawieszanie i przedłużanie licznych terminów i zmiana organizacji procesowania.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Specustawa wprowadzi zmiany w podatkach

Trafnie Minister Finansów spostrzega, że w obecnej sytuacji konieczne jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Jednak ponieważ zmianie ulegają terminy sprawozdawczości dla celów informacji administracyjnej bądź statystycznej, należy uznać, że wydłużenie omawianych terminów jedynie o 14 dni, jest niewystarczające. Naszym zdaniem, powinny one zostać wydłużone o co najmniej 2 miesiące każdy.

dr Jacek Matarewicz, ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa