Koronawirus. Co daje tarcza antykryzysowa 2.0

Prezydent podpisał drugą specustawę związaną z pandemią koronawirusa. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wejdzie ona w życie. Wcześniej projekt, zwany tarczą antykryzysową 2.0, został przyjęty przez Sejm. Posłowie przyjęli 45 z 95 poprawek Senatu.

Publikacja: 18.04.2020 08:05

Tarcza antykryzysowa 2.0. rozszerza wsparcie dla firm

Tarcza antykryzysowa 2.0. rozszerza wsparcie dla firm

Foto: AdobeStock

Prezydent podpisał przyjętą przez Sejm tarczę antykryzysową 2.0. Specustawa związana z pandemią koronawirusa rozszerza zakres pomocy państwa dla przedsiębiorców.

Co daje tarcza antykryzysowa 2.0

Poprawki senackie, nad którymi Sejm głosował w nocy z czwartku na piątek, wprowadzają kilka ważnych zmian. Przede wszystkim z rozwiązań zawartych w specustawie będą mogły skorzystać też firmy nowe, a więc takie, które zostały założone od 1 lutego do 1 kwietnia.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Nowe opcje zyskają też firmy jednoosobowe. A więc w dużej mierze ci, którzy są na samozatrudnieniu. Będą oni mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS bez względu na wysokość przychodu.

Dodatkowo posłowie zgodzili się też na wprowadzenie zmian, które mają ułatwić wprowadzenie tarczy finansowej dla firm.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Sejmową większość uzyskały też poprawki, które m.in. zniosą opodatkowanie przychodu firm z tytułu umorzenia pożyczki czy pozwolą np. jednostkom samorządu terytorialnego na podejmowanie decyzji za pomocą kanałów elektronicznych.

Jakie wsparcie dla firm

Warto przypomnieć, że tarcza antykryzysowa 2.0. przede wszystkim poszerza wsparcie dla firm w związku ze skutkami pandemii koronawirusa.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Pożyczki dla firm na specjalnych warunkach

Druga specustawa rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych wakacji składkowych, o firmy zatrudniające do 49 osób. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi. I to bez względu na liczbę pracowników.

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa