Główny cel przekazania tej kwoty dla biznesu to pomoc w utrzymaniu płynności finansowej i ratowanie miejsc pracy. Środki z zaplanowanej kwoty mają być rozdzielone w ten sposób, że do mikro i największych firm trafi po 25 mld zł, dla firm z sektora średnich i małych – 50 mld zł.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Jak zatem otrzymać wsparcie z programu PFR? Poniżej opiszemy zasady dotyczące firm mikro, małych i średnich.

Środki dla mikro i firm z sektora MŚP mają być wypłacane za pośrednictwem banków, aby procedura mogła być jak najszybsza.

Pomoc dla mikrofirm

Subwencja dla firm mikro ma być dostępna dokładnie dla:

– zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

– które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

– objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna kwota subwencji będzie zależeć od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł. Średnio zakłada się, że będzie to kwota 70-90 tys. zł.

Ważne jest to, że 75 proc. wartości otrzymanej subwencji będzie mogło być bezzwrotne. 25 proc. wartości będzie bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

Dodatkowe 50 proc. subwencji będzie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. Reszta subwencji zwracana będzie po 3 latach.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kiedy przysługuje postojowe dla przedsiębiorców

Oczywiście otrzymanie dofinansowania to jeden krok. Kolejny dotyczy tego, na co te środki przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć, bo dowolności w tym obszarze nie będzie.

Przewidziano bowiem, że subwencja będzie mogła być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności wynagrodzeń pracowników. 25 proc. może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Zabezpieczeniem subwencji ma być weksel.

CZYTAJ TAKŻE: Jak dostać postojowe będąc samozatrudnionym

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków bezzwrotnych ma w tym przypadku wynieść ok. 16 mld zł.

Pomoc dla firm małych i średnich

Pomoc dla firm MŚP będzie dotyczyć tych, które:

zatrudniają od 10 do 249 pracowników,

– których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy. Czyli co najmniej 25-proc. spadek przychodów, zwrot po 3 latach

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Główne różnice to maksymalna kwota subwencji. Stanowi ona 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Również w tym przypadku 75 proc. subwencji finansowej będzie mogło być bezzwrotne. W tym 37,5 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży. A dodatkowo 37,5 proc. subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą składały wnioski o tę pomoc za pośrednictwem banków. Jednak termin składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu zostaną przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.