Dofinansowanie wynagrodzeń w nowej odsłonie oraz oszczędności pracownicze – webinar EY o Tarczy 4.0

24 czerwca weszła w życie tzw. Tarcza 4.0., która przewiduje szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. Warto poznać jej szczegóły.

Publikacja: 01.07.2020 14:02

Dofinansowanie wynagrodzeń w nowej odsłonie oraz oszczędności pracownicze – webinar EY o Tarczy 4.0

Foto: EY TV Tarcza 4.0 – dofinansowanie wynagrodzeń w nowej odsłonie oraz oszczędności pracownicze. Źródło: EY

Jednym z rozwiązań jest możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, również w odniesieniu do pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednich rozwiązań. Teraz do uzyskania dofinansowania nie wymaga się m.in. ograniczenia wymiaru czasu pracy pracowników ani uzgodnień z przedstawicielami pracowników.

Wsparcie będzie udzielane bez sumarycznego limitu (w szczególności de minimis). Po pomoc będą też mogły sięgnąć duże przedsiębiorstwa.

Zasady pracy zdalnej

Dodatkowo, Tarcza 4.0 określa zasady wykonywania pracy zdalnej, jak też wprowadza dodatkowe możliwości uzyskania oszczędności w obszarze kosztów pracowniczych (m.in. możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem w przypadku spadku przychodów w następstwie COVID-19 bez konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przez okres nawet do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ograniczenie wysokości odpraw, możliwość zawieszenia ZFŚS).

Eksperci odpowiedzą

W trakcie kolejnego odcinka EY TV eksperci EY odpowiedzą na kluczowe pytania:

  • Czy można występować o dopłaty do wynagrodzeń w ramach Tarczy 4.0, jeśli skorzystaliśmy już z dopłat?
  • Na jaki okres można wprowadzić obniżenie wymiaru etatu lub postojowe?
  • Jakie możliwości ograniczania kosztów pracowniczych wprowadza Tarcza 4.0?
  • Czy wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej jest obligatoryjne?

Seminarium zaplanowano na 7 lipca (wtorek) 2020 r., godzina 11:00 – 12:00.

Link do rejestracji jest tu. Zapraszamy.

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa