Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura w miejscu pracy jest wysoka.

Publikacja: 17.08.2020 00:08

Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

Foto: Pracodawca nie musi zapewniać różnych napojów pracownikom, ani zagwarantować im możliwości wyboru co chcą pić. Do spełnienia obowiązku wystarczy zakup wody. Źródło: Adobe Stock

Praca w bardzo gorące dni jest dla pracowników szczególnie uciążliwa. Pracodawcy muszą pamiętać, że w związku z wysokimi temperaturami spoczywają na nich dodatkowe obowiązki.

Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Nie istnieją regulacje prawne, które określałyby maksymalną temperaturę w miejscu pracy. Wyjątek stanowią zasady pracy dla pracowników młodocianych, którzy mogą pracować w pomieszczeniach, w których maksymalna temperatura nie przekracza 30°C. Choć przepisy nie regulują maksymalnej temperatury miejsca pracy to określają obowiązki pracodawcy w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur.

Napoje dla pracowników

Art. 232 kodeksu pracy określa, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie posiłki i  napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Przepisy te doprecyzowuje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 ze zm.). Określa ono, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni napoje przy temperaturze od 25°C. W przypadku pracowników zatrudnionych wewnątrz budynków bezpłatne napoje przysługują przy temperaturze od 28°C.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

Pracodawca nie musi zapewniać różnych napojów pracownikom, ani zagwarantować im możliwości wyboru co chcą pić. Do spełnienia obowiązku wystarczy zakup wody. Należy również pamiętać, ze nie można wypłacać pracownikom ekwiwalentu związanego z brakiem napojów w miejscu pracy. Ponadto, napoje powinny być zimne i dostarczone w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Pracownik powinien mieć do nich dostęp w ciągu całej zmiany roboczej. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pracodawcy grozi kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Skrócenie czasu pracy

Cześć pracodawców decyduje się na skróceniu czasu pracy pracowników w upalne dni. Nie należy to do obowiązków pracodawcy. Jest to tylko i wyłącznie jego dobra wola. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez pracodawcę nie może on na tej podstawie obniżyć wynagrodzenia pracownikom. Można również zastosować przerwę dla pracowników, którzy pracują na otwartej przestrzeni tzw. przerwy regenerujące.

Dodatkowe, dobrowolne udogodnienia

Pracownicy którzy są wypoczęci i zdrowi są bardziej efektywni w pracy. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinno być dla pracodawcy ważne. Nie tylko z powodu obowiązku przestrzegania prawa pracy, ale również dobra zakładu i komfortu pracowników. Zamontowanie klimatyzacji w przedsiębiorstwie jest jednym z rozwiązań ułatwiających pracę w upalne dni. Klimatyzacja powinna być ustawiona w sposób nie powodujący wyziębień pracowników i przeciągów.

CZYTAJ TEŻ: Elastyczność pracy stanie się standardem

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ,,Zmniejszenie związanych z upałami uciążliwości pracy w pomieszczeniach jest możliwe między innymi dzięki zapewnieniu właściwej wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni Celsjusza.”

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – praca zdalna

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią wirusa COVID-19 spowodowały, że pracodawcy przychylniej patrzą na pracę zdalną pracowników. Może to być rozwiązanie, które zapewni pracownikom większy komfort pracy oraz zwiększy ich efektywność.

Praca w bardzo gorące dni jest dla pracowników szczególnie uciążliwa. Pracodawcy muszą pamiętać, że w związku z wysokimi temperaturami spoczywają na nich dodatkowe obowiązki.

Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Abonament dla firm z branży e-commerce. Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY