Kto jest mikroprzedsiębiorcą, co z samozatrudnionymi?

Kto jest mikroprzedsiębiorcą? Czy także samozatrudniony? I kto może ubiegać się o pomoc z tarczy finansowej? Zdaniem rzecznika MŚP nie jest to jasne. Rzecznik wnioskuje więc do wicepremier i minister rozwoju o objaśnienia prawne.

Publikacja: 08.05.2020 14:12

Kto jest mikroprzedsiębiorcą i czy jest to także samozatrudniony

Kto jest mikroprzedsiębiorcą i czy jest to także samozatrudniony

Foto: AdobeStock

Wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości, kto w świetle przepisów o tarczy finansowej jest mikroprzedsiębiorcą. Chodzi zarówno o osoby samozatrudnione, jak i o firmy zatrudniające do 9 osób.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Sprawa jest na tyle poważna, że zajął się nią rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Biuro rzecznika poprosiło Jadwigę Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, o wydanie objaśnień prawnych.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach tarczy finansowej?

Chodzi o wyjaśnienie możliwości skorzystania z pomocy w ramach tarczy finansowej przez osoby samozatrudnione. A także przez mikroprzedsiębiorców zatrudniających dziewięciu pracowników na pełen etat i jednego w niepełnym wymiarze.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Jak wskazał w swoich wnioskach do wicepremier Jacek Cieplak, zastępca rzecznika MŚP, w programie Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm mikroprzedsiębiorcę zdefiniowano jako beneficjenta, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników.

Tymczasem w świetle przepisu par. 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) z 28 kwietnia 2020 r. oraz  z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju (OSIR) wynika, że  mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

W efekcie, zdaniem rzecznika, wykładnia przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne uzasadniające wydanie objaśnień prawnych na podstawie art. 33 PP. Chodzi o to, czy „w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”  może być udzielona mikroprzedsiębiorcy wykonującemu jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającemu pracowników?”.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

Zdaniem rzecznika, interpretując przepisy ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR należy posługiwać się definicją mikroprzedsiębiorcy zamieszczoną załączniku nr I rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z jego art. 2 mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

CZYTAJ TAKŻE: Zwolnienia ze składek ZUS dla firm z dochodami poniżej 7 tys. zł

Z kolei sposób określania liczby pracowników zdefiniowany został w art. 5 pkt c w świetle którego w skład personelu wchodzą właściciele. W świetle powyższego wskazać należy, że przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć także przedsiębiorcę jednoosobowego, który nie zatrudnia pracowników.

„Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” może być udzielona mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu np. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub trzy czwarte etatu (RJP 9,75)?” – pyta rzecznik MŚP.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. 5 tys. zł pożyczki dla mikrofirmy i samozatrudnionego

Jego zdaniem, w świetle tej definicji, mikroprzedsiębiorcą jest każdy przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu liczba osób zatrudnionych powinna być liczona jako ułamkowa cześć rocznych jednostek pracy.

Tym samym zawsze, gdy liczba rocznych jednostek pracy jest mniejsza niż 10, wynosi np.  9,5 czy 9,75 etatu, przedsiębiorca ten jest mikroprzedsiębiorcą. I wtedy przysługuje mu pomoc w postaci subwencji z tarczy finansowej.

Wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości, kto w świetle przepisów o tarczy finansowej jest mikroprzedsiębiorcą. Chodzi zarówno o osoby samozatrudnione, jak i o firmy zatrudniające do 9 osób.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy
Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Abonament dla firm z branży e-commerce. Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą