Kolejne pytanie to – co w sytuacji, gdy pracownicy nie mają już urlopu wypoczynkowego za dany rok lub chcą go wykorzystać w innym terminie?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop pracownika odbywa się na jego wniosek lub za jego zgodą. Urlopu można udzielić pracownikowi w kilku terminach, biorąc pod uwagę, że przynajmniej jedna część powinna trwać nieprzerwanie przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Plan urlopów sporządzony w przedsiębiorstwie określa terminy, zgodnie z którymi pracownicy wykorzystują należne im urlopy. Jeżeli pracownicy wyrażą zgodę na wykorzystanie części urlopu w jednym terminie, przypadającym w czasie planowanego zamknięcia zakładu, można to wpisać w plan urlopu.

Kiedy pracodawca może udzielić sam pracownikowi urlopu?

W przepisach kodeku pracy wyróżniamy tylko wyjątkowe sytuacje, gdy udzielenie urlopu może mieć charakter jednostronny. Do takich zdarzeń zaliczamy:

  • udzielenie urlopu w terminie wypowiedzenia umowy o pracę;
  • udzielenie zaległego urlopu do 30 września kolejnego roku, którego pracownik nie chce wykorzystać.
CZYTAJ TEŻ: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy go wypłacić?

Problemu nie ma w sytuacji gdy wszyscy pracownicy wyrażają zgodę na wzięcie urlopu w danym czasie. Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdy ktoś z załogi nie wyrazi takiej zgody.

W sytuacji, w której część pracowników nie zgadza się na wzięcie urlopu w danym dniu pracodawca może udzielić pracownikom dodatkowego płatnego dnia wolnego. Należy jednak pamiętać, że taki dodatkowy dzień wolny należy udzielić wszystkim pracownikom, a nie tylko tym, którzy dobrowolnie nie chcieli go wziąć.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykorzystania urlopu w wyznaczonym przez siebie czasie. Podejmując takie działania pracodawca naraża się na poważne konsekwencje. Pracownik może wnieść pozew do sądu pracy lub złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.