Co z urlopem przy czasowym zamknięciu zakładu?

Wiele zakładów pracy w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem „nie prowadzi działalności”. Czy w takiej sytuacji pracodawca może wymagać od pracowników, aby w tym czasie korzystali z urlopów wypoczynkowych?

Publikacja: 23.12.2020 13:50

Co z urlopem przy czasowym zamknięciu zakładu?

Foto: Wiele zakładów pracy w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem ,,nie prowadzi działalności”. Źródło: pexels-pixabay

Kolejne pytanie to – co w sytuacji, gdy pracownicy nie mają już urlopu wypoczynkowego za dany rok lub chcą go wykorzystać w innym terminie?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop pracownika odbywa się na jego wniosek lub za jego zgodą. Urlopu można udzielić pracownikowi w kilku terminach, biorąc pod uwagę, że przynajmniej jedna część powinna trwać nieprzerwanie przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Plan urlopów sporządzony w przedsiębiorstwie określa terminy, zgodnie z którymi pracownicy wykorzystują należne im urlopy. Jeżeli pracownicy wyrażą zgodę na wykorzystanie części urlopu w jednym terminie, przypadającym w czasie planowanego zamknięcia zakładu, można to wpisać w plan urlopu.

Kiedy pracodawca może udzielić sam pracownikowi urlopu?

W przepisach kodeku pracy wyróżniamy tylko wyjątkowe sytuacje, gdy udzielenie urlopu może mieć charakter jednostronny. Do takich zdarzeń zaliczamy:

  • udzielenie urlopu w terminie wypowiedzenia umowy o pracę;
  • udzielenie zaległego urlopu do 30 września kolejnego roku, którego pracownik nie chce wykorzystać.
CZYTAJ TEŻ: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy go wypłacić?

Problemu nie ma w sytuacji gdy wszyscy pracownicy wyrażają zgodę na wzięcie urlopu w danym czasie. Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdy ktoś z załogi nie wyrazi takiej zgody.

W sytuacji, w której część pracowników nie zgadza się na wzięcie urlopu w danym dniu pracodawca może udzielić pracownikom dodatkowego płatnego dnia wolnego. Należy jednak pamiętać, że taki dodatkowy dzień wolny należy udzielić wszystkim pracownikom, a nie tylko tym, którzy dobrowolnie nie chcieli go wziąć.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykorzystania urlopu w wyznaczonym przez siebie czasie. Podejmując takie działania pracodawca naraża się na poważne konsekwencje. Pracownik może wnieść pozew do sądu pracy lub złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejne pytanie to – co w sytuacji, gdy pracownicy nie mają już urlopu wypoczynkowego za dany rok lub chcą go wykorzystać w innym terminie?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop pracownika odbywa się na jego wniosek lub za jego zgodą. Urlopu można udzielić pracownikowi w kilku terminach, biorąc pod uwagę, że przynajmniej jedna część powinna trwać nieprzerwanie przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Plan urlopów sporządzony w przedsiębiorstwie określa terminy, zgodnie z którymi pracownicy wykorzystują należne im urlopy. Jeżeli pracownicy wyrażą zgodę na wykorzystanie części urlopu w jednym terminie, przypadającym w czasie planowanego zamknięcia zakładu, można to wpisać w plan urlopu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa