Agencja Rozwoju Przemysłu ważna dla gospodarki i firm

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się konferencja inaugurująca obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu. Jej uczestnicy mówili o znaczeniu ARP dla rozwoju gospodarki i wsparcia przedsiębiorców w ostatnich dekadach. Wszyscy wskazywali na szczególne wyzwania dla spółki dotyczące odbudowy gospodarki w obliczu pandemii.

Publikacja: 25.01.2021 17:35

Agencja Rozwoju Przemysłu ważna dla gospodarki i firm

Foto: W inauguracji obchodów 30-lecia ARP wziął udział zarząd spółki. Od prawej: Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP i Mateusz Berger, wiceprezes ARP.

– Kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczynała działalność w styczniu 1991 r. żyliśmy w zupełnie innej Polsce. Czas transformacji przyniósł szereg wyzwań, które zmieniły oblicze gospodarki. ARP powstała jako spółka, która wesprze polskie firmy w czasie gwałtownych przemian – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Dziś po 30 latach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu wiemy, że spełniła ona swoje zadanie pomagając dziesiątkom firm przeprawić się przez wzburzone morze transformacyjnych przemian – dodał.

""

Mateusz Morawiecki, premier RP

firma.rp.pl

Podziękował także pracownikom ARP za ich działania, w tym za projekty, które zwiększają innowacyjność gospodarki, a szczególne za zaangażowanie w walkę ze skutkami pandemii i pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

ARP otworzyła Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie

Zdaniem szefa rządu, w ciągu ostatnich lat Agencja Rozwoju Przemysłu dojrzała do realizacji nowych zadań. Wskazał w tym kontekście na uruchamianie kolejnych Centrów Obsługi Przedsiębiorców (COP). Pierwsze powstało niespełna dwa lata temu we Wrocławiu. Potem COP-y zostały otwarte także w: Gdyni, Białymstoku, Lublinie, Katowicach i Poznaniu.

Podczas konferencji ogłoszono otwarcie kolejnego, siódmego Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Tym razem w Warszawie. Obejmie ono obszarem działalności teren województw mazowieckiego i łódzkiego.

– Z dumą przyglądam się sukcesom przedsiębiorców, którzy współpracują z Agencją Rozwoju Przemysłu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zarządzanych przez spółkę – mówił premier. Dodał, że działalność ARP „wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mając wkład w tworzenie fundamentów pod budowę lepszych perspektyw dla polskich przedsiębiorców”.

Mówiąc o działaniach Agencji Rozwoju Przemysłu w kontekście przyszłości Mateusz Morawiecki wskazał na prowadzony przez ARP program Kadry dla Przyszłości. Przypomnijmy, że jego celem jest doskonalenie kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy w szybko zmieniających się realiach gospodarki, w której postępuje cyfryzacja procesów przemysłowych. – Z ciekawością przyglądam się także projektom inwestycyjnym w przemyśle kosmicznym czy branży gamingowej – powiedział premier.

Wskazał, że podobnie jak 30 lat temu, dziś polska gospodarka również stoi przed ogromnym  wyzwaniem. – Pandemia to moment przełomu. Czeka nas intensywna praca nad odbudową gospodarczą. Ogromna będzie w tym także rola Agencji Rozwoju Przemysłu – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Aktywne wsparcie przemysłu

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, przypomniał, że ARP od początku swego istnienia aktywnie wspiera polski przemysł na różnych polach. – To ARP zainicjowała powstanie pierwszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, która stworzyła możliwości wsparcia dla inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy – powiedział Cezariusz Lesisz. Dziś ARP jest operatorem także strefy w Tarnobrzegu z EURO-PARKIEM Przemysłowym w podwrocławskich Kobierzycach.

Dodał, że ARP przez trzy dekady działalności koncentrowała się na procesach modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. – Pomogło to uratować tysiące miejsc pracy, unowocześniając parki maszynowe wielu przedsiębiorstw i rozwinąć nowe produkty oraz zwiększyć przychody firm – wskazał prezes ARP.

""

Cezariusz Lesisz, prezes ARP

firma.rp.pl

– Naszym celem było i jest wspieranie podmiotów gospodarczych w rozwoju poprzez m.in.: pożyczki, pomoc w procesach restrukturyzacyjnych czy udostępnianie terenów inwestycyjnych. Dzisiaj oprócz wymienionych narzędzi prowadzimy projekty innowacyjne, transferujemy technologie, leasingujemy maszyny i urządzenia, wspieramy działania proeksportowe – wymieniał Cezariusz Lesisz.

CZYTAJ TEŻ: Po leasing do ARP

Dodał, że od 30 lat ARP zbiera unikalne doświadczenia we współpracy z wieloma podmiotami – od instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, uczelni i ośrodków badawczych, poprzez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, aż po fundusze kapitałowe.

Oferta pomocy dla przedsiębiorców

Mateusz Berger, wiceprezes ARP, przypomniał, że ARP zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorców, zarówno tych z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych. Oprócz zaangażowania w branże tradycyjne, takie jak przemysł kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny czy wydobywczy, ARP angażuje się również w przemysły przyszłości, w tym sektor offshore.

""

Mateusz Berger, wiceprezes ARP (przemawia), po lewej Cezariusz Lesisz, prezes ARP

firma.rp.pl

Jak mówił, pierwszym zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu była restrukturyzacja przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. – Wraz z upływem czasu obraz polskiej gospodarki się zmieniał – liczba przedsiębiorstw potrzebujących koła ratunkowego była mniejsza, a te, które wymagały restrukturyzacji, przeważnie miały kapitał prywatny, a nie państwowy jak dawniej – powiedział wiceprezes Berger.

W tym kontekście nawiązał także do obecnej sytuacji, w której znowu rośnie liczba podmiotów  szukających możliwości wsparcia ze strony ARP. – Teraz, w obliczu walki ze skutkami pandemii koronawirusa zgłasza się do nas coraz więcej firm potrzebujących pomocy. Są to zarówno firmy państwowe, jak i prywatne – wskazał.

Do obecnej oferty ARP dla firm nawiązał także wiceprezes Paweł Kolczyński. – Sukcesywnie rozbudowujemy ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu skierowaną do przedsiębiorstw. Zależy nam na tym, aby każdy przedsiębiorca, który przyjdzie do ARP, dostał wyczerpującą informację o tym co możemy dla niego zrobić – powiedział Paweł Kolczyński.

– A zrobić możemy bardzo dużo. Dzisiaj ARP oferuje przedsiębiorcom pożyczki na inwestycje, realizację kontraktów czy też na restrukturyzację – dodał wiceprezes ARP.

Nawiązał także do otwarcia w poniedziałek Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie i zachęcił przedsiębiorców do korzystania z jego usług.

Jak powiedział, w ubiegłym roku ARP przeanalizowała 520 wniosków pożyczkowych i wydała 106 pozytywnych decyzji o udzieleniu pożyczki. – Tych 106 przedsiębiorstw wzięło pożyczki na kwotę niemal 0,6 mld zł. Ta ogromna kwota pracuje na rzecz przedsiębiorstw, ale też całej polskiej gospodarki. To jest bardzo ważne dla wszystkich w ARP, aby poprzez stymulację rozwoju przedsiębiorstw rozwijać całą gospodarkę – podkreślił Paweł Kolczyński.

""

Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP

firma.rp.pl

Podał także, że ARP zamierza stworzyć centrum badawczo-rozwojowe dla całej grupy kapitałowej spółki. Będzie ono współpracować z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz resortem rozwoju, a także innymi instytucjami, które będą działać na rzecz rozwoju branż, które według ARP są najważniejsze dla gospodarki. – Są to morska energetyka wiatrowa, wodór jako nośnik energii i jako paliwo dla transportu oraz szeroko pojęta elektromobilność – wymieniał wiceprezes ARP. Podkreślił, że innowacje są kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji w stronę Przemysłu 4.0.

Nowa polityka przemysłowa Polski

Podczas wydarzenia, którego organizatorami były ARP i „Rzeczpospolita”, odbyła się także debata „Rewolucja czy kontynuacja? Kierunki rozwoju gospodarczego w oparciu o nową politykę przemysłową”.

W jej trakcie Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, przypomniała, że dwa tygodnie temu została przedstawiona koncepcja Białej księgi rozwoju przemysłu. Założenia nowej polityki przemysłowej obejmują pięć głównych osi. Są to cyfryzacja, bezpieczeństwo związane z odtworzeniem produkcji (tak w Polsce, jak i w Europie) leków i wyrobów medycznych, skrócenie łańcuchów dostaw oraz zróżnicowanie źródeł surowców i półproduktów, zielony ład, czyli zrównoważona gospodarka, a także nowoczesne społeczeństwo, które do sprawnego funkcjonowania potrzebuje umiejętności uaktualniania lub zmiany kompetencji pracowników.

Wiceminister zaznaczyła, że projekt Białej księgi jest otwarty na szerokie konsultacje ze strony samorządów, organizacji pozarządowych oraz przede wszystkim przedsiębiorców, bo to oni, jako praktycy, najlepiej znają realia rynkowe i mogą wnieść wielki wkład do polityki przemysłowej państwa.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreślała znaczenie wyboru tych pięciu obszarów. Mówiła, że są one kluczowe dla ukierunkowania rozwoju nowoczesnej gospodarki. Wskazywała także na konieczność wypracowania takich rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność polskiej gospodarki, a także polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. Jak mówiła, zerwanie przez pandemię łańcuchów dostaw otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości.

– To okazja do stworzenia centrów produkcyjnych w Polsce. Do tego potrzebujemy nowoczesnego przemysłu, który wykorzystuje nowoczesne technologie, cyfryzację, jest gotowy na nowe modele biznesowe – powiedziała prezes BGK. Wskazała, że bardzo ważna będzie lokalizacja tego przemysłu w centrach logistycznych mających dostęp do surowców i wykwalifikowanych specjalistów.

Przemysł odbudował się po pandemii

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, przytoczył dane o produkcji przemysłowej za grudzień (+11,2 proc. rok do roku). – Dane te pokazują, że produkcja przemysłowa odrobiła całość strat spowodowanych przez Covid-19 i wróciła do poziomu sprzed pandemii – zauważył. Dodał, że to pokazuje, że przemysł dynamicznie się odbudował, że jest wysoce konkurencyjny, czego potwierdzeniem jest m.in. to, że jedną z dźwigni rozwoju są zamówienia eksportowe. Jego zdaniem kluczowe dla takich wyników były zastosowane w Polsce działania zaradcze – kolejne tarcze antykryzysowe oraz osłabienie złotego.

Jak dodał Paweł Borys, Polska może być fabryką Europy, ale koniecznym tego elementem musi być „dolina cyfrowa”. Sukces da połączenie przemysłu i technologii. A rolą PFR jest dostarczanie finansowania rozwoju polityki przemysłowej, budowania kompetencji czy umiejętności tworzenia nowych projektów.

""

Paweł Borys, prezes PFR

firma.rp.pl

W jego ocenie transformacja polskiego przemysłu będzie wymagać ogromnych nakładów: według szacunków PFR w perspektywie dekady wyniosą one 200 mld zł, jednak koszty powinny się rozłożyć równomiernie między konsumentów i przemysł. Ważne będą m.in. ceny energii w kontekście utrzymania konkurencyjności gospodarki.

Nawiązując do ubiegłorocznej sytuacji w gospodarce spowodowanej przez pandemię Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty, podkreślił, że utrzymanie przemysłu chemicznego w kraju zagwarantowało ciągłość dostaw. Jego spółka cały czas dywersyfikuje działalność i wdraża rozwiązania Przemysłu 4.0. Celem tych działań jest budowa nowoczesnego europejskiego koncernu chemicznego, ale też wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności gospodarczej Polski.

ARP szuka nowych możliwości rozwoju

Mateusz Berger, podkreślił, że ARP cały czas poszukuje dla swoich spółek nowych możliwości rozwoju i nowych przewag konkurencyjnych. – Szukamy także obszarów rynku, w których możemy być animatorem – dodał.

Paweł Kolczyński jako słowo klucz do rozwoju wskazał cyfryzację. Jego zdaniem, ważny przy tym jest nie rewolucyjny, a płynny proces wprowadzania zmian zmierzających do Przemysłu 4.0, a także wskazywanie zupełnie nowych obszarów, w których ARP czy też państwo powinno być obecne. To m.in. elektromobilność czy technologie wodorowe, które mogą zostać wykorzystane m.in. w energetyce czy transporcie, ale także przemysł kosmiczny. A przy tym działania Polski powinny wpisywać się w ramy europejskiej polityki przemysłowej tak, by odpowiadać na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa czy zdrowia.

– Potrzebujemy nowej polityki przemysłowej. Nie jesteśmy w stanie jako gospodarka konkurować we wszystkich dziedzinach. Musimy wybrać swoje specjalizacje, by odnieść sukces – podsumował Paweł Kolczyński.

Materiał powstał we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu.

– Kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczynała działalność w styczniu 1991 r. żyliśmy w zupełnie innej Polsce. Czas transformacji przyniósł szereg wyzwań, które zmieniły oblicze gospodarki. ARP powstała jako spółka, która wesprze polskie firmy w czasie gwałtownych przemian – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Dziś po 30 latach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu wiemy, że spełniła ona swoje zadanie pomagając dziesiątkom firm przeprawić się przez wzburzone morze transformacyjnych przemian – dodał.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa