W Unii Europejskiej mikro, małe i średnie firmy stanowią ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw. W naszym kraju ten wskaźnik jest nawet wyższy. Jak wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw” przygotowanego w 2019 r. na zlecenie Polsce Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Polsce sektor MŚP, do którego zalicza się podmioty o liczbie pracujących poniżej 250 osób, stanowi zdecydowaną większość przedsiębiorstw, bo aż 99,8 proc. Warto też zauważyć, że wśród nich najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa. Jest ich 2,01 mln. Stanowi to 96,5 proc. wszystkich polskich firm. Jak się jednak okazuje rodzimi przedsiębiorcy dość często mają problem ze stwierdzeniem czy ich firma jest podmiotem o statusie MŚP. Często szukają informacji na ten temat. Przykładowo, jedna z pięciu najczęstszych wyszukiwanych fraz na stronie PARP to właśnie „definicja MŚP”.

Tymczasem zakwalifikowanie firmy do sektora MŚP ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ubiegania się o pieniądze unijne (czy to bezzwrotne dotacje czy też pożyczki i poręczenia). W kończącej się perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 (de facto zgodnie z zasadą n+3 trwa ona do końca 2023 r., bo do końca grudnia 2023 r. można rozliczać dotowane projekty) większość pomocy finansowej dla firm była kierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Mogły one korzystać ze wszystkich szesnastu regionalnych programów operacyjnych, a także z programów krajowych m.in. takich jak Inteligentny Rozwój czy Wiedza Edukacja Rozwój. Podobnie będzie w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Gros środków dla firm trafi do przedstawicieli sektora MŚP.

CZYTAJ TEŻ: Jarosińska-Jedynak: Chcemy rozszerzyć definicję MŚP

Jak więc ustalić czy nasza firma to MŚP? Proces weryfikacji statusu przedsiębiorstwa może ułatwić kwalifikator MŚP. To specjalne narzędzie opracowane przez PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP. W celu określenia statusu MŚP przedsiębiorca uzupełnia ankietę. I na jej podstawie dowiaduje się czy jego firma to podmiot o statusie MŚP.