Oferty z 5G pod specjalnym nadzorem

Gdy telekomy wprowadzały technologię LTE, urząd antymonopolowy takich analiz nie robił. Na dostawców sieci nowej generacji ma kilkanaście skarg.

Publikacja: 08.02.2022 21:00

Oferty z 5G pod specjalnym nadzorem

Foto: Adobe Stock

– Różne zmiany technologiczne rodzą wątpliwości po stronie konsumentów, a ich wdrażanie nie zawsze przebiega bezproblemowo. To znajduje odzwierciedlenie w zapytaniach kierowanych przez konsumentów do urzędu. Postępowania wyjaśniające w sprawie 5G są na wczesnym etapie, na którym nie przesądzamy, czy mogło dojść do jakichś nieprawidłowości – zaznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej" o postępowanie wszczęte w sprawie przekazów marketingowych sieci komórkowych.

Urząd informuje nas, że do tej pory otrzymał kilkanaście skarg na operatorów 5G. Przyznaje przy tym, że wcześniej takich analiz, jakie planuje teraz, nie robił. – W przypadku wprowadzania technologii LTE nie były prowadzone przekrojowe postępowania w celu weryfikacji działań marketingowych głównych przedsiębiorców telekomunikacyjnych – odpowiedział nam UOKiK.

Sprawa nie wydaje mu się przy tym oczywista. – Wstępna analiza sygnałów od konsumentów wskazuje na potrzebę bardziej wnikliwego wyjaśnienia podnoszonych przez nich kwestii – podaje urząd.

Wszystko to po tym, jak ogłosił, że wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtela, operatora sieci Plus, i P4, operatora sieci Play. Oficjalny cel to „wyjaśnienie mechanizmów panujących na danym rynku". Z treści komunikatu urzędu wynikało dość jasno, że sprawdzi, czy telekomy rzetelnie informowały o warunkach korzystania z technologii 5G.

Na szczegółowe pytania UOKiK nie odpowiada. Ciekawiło nas np., czy zainspirowało go pismo posła Michała Gramatyki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – W postępowaniu tym nie występują strony, a co za tym idzie, brak jest możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę z prawa wglądu do materiału dowodowego. Biorąc pod uwagę powyższe, a także wczesny etap postępowania, za nieuzasadnione należy uznać udzielanie w tym miejscu informacji, które mogą mieć chociażby potencjalne znaczenie w sprawie – podał urząd.

Poseł pokazał pismo na Twitterze i komentował, że Plus nie informował dostatecznie wyraźnie, iż posiadacze iPhone'ów nie mogą korzystać z 5G. Plus twierdzi, że wszystkie informacje o 5G są na jego stronie internetowej. Play szykuje odpowiedzi na pytania urzędu.

Czytaj więcej

Krok bliżej do aukcji częstotliwości dla sieci 5G
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa