Dobre praktyki w zwalczaniu podrobionych towarów w sieci

W okresie pandemii konsumenci zaczęli chętniej kupować w sklepach internetowych. Przyniosło to rozwój platform sprzedażowych, ale także spotęgowało istniejące zagrożenia. Jednym z nich jest nabycie towaru podrobionego.

Publikacja: 10.02.2022 05:00

Podczas pandemii zdecydowanie częściej kupujemy w sieci. Przestępcy chcą to wykorzystać sprzedając p

Podczas pandemii zdecydowanie częściej kupujemy w sieci. Przestępcy chcą to wykorzystać sprzedając podróbki.

Foto: Kaspars Grinvalds

Coraz częściej podrabiane są nie tylko tzw. dobra luksusowe, ale także leki czy testy. Produkty wytwarzane w warunkach, nad którymi nie miał kontroli oryginalny producent, które często nie odpowiadają normom jakości i bezpieczeństwa mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów nieświadomie nabywających podrobione towary.

Pod pojęciem podrobionych towarów rozumiemy towary opatrzone znakiem towarowym bez wiedzy uprawnionego do tego znaku. W pojęciu tym mieszczą się także towary, które naruszają inne prawa własności intelektualnej takie jak majątkowe prawa autorskie, prawa do wzorów przemysłowych, użytkowych czy patentów.

Rejestracja znaku towarowego

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałających nabywaniu przez konsumentów podrobionych towarów jakie może podjąć przedsiębiorca jest rejestracja znaku towarowego. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, po złożeniu odpowiedniego wniosku, pozwala na efektywną współpracę z urzędami celnymi w celu zatrzymania podrobionych towarów na granicy oraz doprowadzenia do ich zniszczenia.

Zwalczanie obrotu podrobionymi towarami to nie tylko instrumenty prawne. Postępowania cywilne oraz karne związane z wprowadzaniem do obrotu podrobionych towarów to ostatni etap. Potrzebę zaangażowania się w wychwytywanie prób wprowadzenia do obrotu towarów podrobionych zauważyły też platformy sprzedażowe, w tym Amazon. W maju 2021 r. Amazon opublikował raport o ochronie marek, w którym wskazano jakie działania są podejmowane przez spółkę w celu zapewnienia nabywcom dostępu jedynie do towarów oryginalnych.

Trzy strategie Amazona walki z podróbkami

W raporcie wskazano, że Amazon oparł swoje działania w zakresie zwalczania podróbek o trzy strategie.

Pierwsza z nich to proaktywne kontrole, mające na celu wychwycenie prób stworzenia kont sprzedającego, które mogą służyć do handlu podróbkami. Działania te opierają się nie tylko na wiedzy doświadczonych ekspertów, ale także o rozwiązania sztucznej inteligencji. W 2020 roku Amazon dzięki algorytmom zapobiegł ponad 6 milionom prób utworzenia kont oraz publikacji ponad 10 milionów ofert. Ponad 2 miliony podrobionych produktów wysłanych do centrów realizacji Amazona, zostało zatrzymanych i zniszczonych przed wysłaniem ich do klienta.

Druga strategia opiera się o współpracę z markami poprzez Brand Registry czy Projekt zero, które od maja 2021 roku dostępne są także dla sprzedawców w Polsce. W ramach Brand Registry Amazon oferuje markom, które przystąpią do programów szereg narzędzi, w tym formularz rejestracyjny Brand Registry (SSR), raport o naruszeniach (RAV), historię zgłoszeń, automatyczne blokowanie podejrzanych ofert zanim zostaną opublikowane, samoobsługowe narzędzie do usuwania podróbek Project Zero oraz wsparcie w postaci obsługi klienta Brand Registry. Zgodnie z opublikowanymi w raporcie danymi na każdą 1 ofertę usuniętą przez markę za pomocą samoobsługowego narzędzia do usuwania ofert, system oparty na uczeniu maszynowym zapobiegł pojawieniu się 600 innych podejrzanych ofert.

Ostatnia strategia to współpraca Amazon z organami ścigania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób trudniących się wprowadzaniem do obrotu towarów podrobionych. W 2020 r. powołany został Amazon Counterfeit Crimes Unit. Jest to globalny zespół zajmujący się podejmowaniem niezależnych lub wspólnych z markami dochodzeń w celu zebrania dowodów oraz zawiadomienia organów ścigania lub prowadzenia postępowań cywilnych przeciwko podmiotom czy osobom oferującym podrobione towary. W ramach podejmowanych działań jednostka ta nawiązała współpracę z organami ścigania oraz opracowała plan partnerstwa publiczno-prawnego w celu powstrzymania podróbek. Plan ten podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy platformami sprzedażowymi a organami ścigania w celu sprawniejszej wymiany informacji o osobach odpowiedzialnych za prowadzanie do obrotu towarów podrobionych.

Czytaj więcej

Od patentu po wyłudzenie, czyli metoda „na patent”. Jak działają oszuści?

Przedstawione w raporcie dane zebrane przez Amazon potwierdzają, że liczba podrobionych towarów na rynku nie maleje, a wręcz rośnie, a co za tym idzie rosną realne zagrożenia dla konsumentów. Punktem wyjścia do radzenia sobie z tą sytuacją pozostają rozwiązania prawne, świadome budowanie marki i jej ochrony. Nie mniej jednak w celu efektywnego zwalczania obrotu podrobionymi dobrami ważne jest, aby odbywało się ono wielotorowo, na każdym etapie wprowadzania towarów do obrotu, z pełnym zaangażowaniem wszystkich podmiotów. Działania opisane w raporcie należy ocenić jako pomocne dla uprawnionych mierzących się z problemem towarów naruszających ich prawa własności intelektualnej.

Na tle innych internetowych platform sprzedażowych Amazon zdaje się iść o krok dalej, wprowadzając proaktywne działania oparte na algorytmach, podczas gdy standardem na rynku wciąż jest opieranie się głównie na zgłoszeniach aukcji dokonywanych przez uprawnionych za pomocą dedykowanego e-maila lub prostego systemu zgłoszeń.

Katarzyna Wypchło, radca prawny z JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Biznes
Planujesz sukcesję firmy? Kiedy fundacja rodzinna jest korzystnym rozwiązaniem dla firmy rodzinnej?
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Biznes
Czym nas zaskoczy program EKO-RENTIER i kto skorzysta?
Biznes
Z coraz droższego sprzątania nie można zrezygnować
Biznes
Państwo stawia ma mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)
Biznes
Koniec samopasu lombardowego. Będą nowe obowiązki dla firm lombardowych
Biznes
Przedsiębiorstwa jedno po drugim padają ofiarą cyber-wymuszeń