Raport „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników” wskazuje, że za najskuteczniejszą formę wsparcia dla Ukrainy 52 proc. ankietowanych uważa zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów. Respondenci apelują też o organizowanie zbiórki wśród pracowników i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę (30 proc. odpowiedzi). Kolejne skuteczne inicjatywy to - zdaniem pracowników - promocja w firmie wpłat na zbiórkę organizowaną przez wybraną organizację humanitarną (19 proc.), czy zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy (14 proc.).

Nie brakuje też respondentów, którzy są za zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy i przygotowaniem programu adaptacyjnego z udziałem pracowników oraz za zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy w ramach realizacji firmowego eventu.

- Pracownicy w Polsce chcą aby, ich pracodawcy włączyli się w pomoc Ukrainie. Wiele firm podejmuje tę inicjatywę i szuka różnych form realizacji takich działań - komentuje Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits.