Wysiłek włożony w restrukturyzację nigdy nie idzie na marne

Kiedy w firmie pojawiają się problemy, zwłaszcza finansowe, warto zwrócić uwagę na postępowania określone w Prawie restrukturyzacyjnym. W większości przypadków postępowanie restrukturyzacyjne to najlepszy sposób na rozwiązanie kryzysu zadłużenia.

Publikacja: 18.04.2022 12:34

Poprawę kondycji przedsiębiorstwa można osiągnąć na wiele różnych sposobów, a restrukturyzacja - cho

Poprawę kondycji przedsiębiorstwa można osiągnąć na wiele różnych sposobów, a restrukturyzacja - choć najlepsza – nie jest jedyna.

Foto: STUDIO GRAND WEB

Aby osiągnąć cel zawsze należy przede wszystkim postawić odpowiednią diagnozę odnoszącą się do źródeł problemów. Poza tym warto pamiętać, że nawet wówczas, gdy nie uda się zawrzeć układu, wysiłek włożony w restrukturyzację można spożytkować do rozwiązania trudności ekonomicznych w innym trybie.

Fiasko restrukturyzacji?

Niestety, nie każda restrukturyzacja kończy się sukcesem. Co prawda odpowiednie przygotowanie postępowania – a zwłaszcza opracowanie przekonujących propozycji układowych oraz planu restrukturyzacyjnego – znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzenia, jednak trudno je zupełnie wyeliminować. Na taki stan rzeczy mogą wpłynąć różnorodne czynniki, nieraz zupełnie niezależne od dłużnika. Należy przy tym pamiętać, że wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, w którym nie doszło do przyjęcia i zatwierdzenia układu, wcale nie musi iść na marne. Warto spożytkować go w najlepszy z możliwych sposobów.

Jednym z nich jest wdrożenie – na ile to możliwe – koncepcji wypracowanych w planie restrukturyzacyjnym. Oczywiście poprawę kondycji przedsiębiorstwa można osiągnąć na wiele różnych sposobów, a restrukturyzacja - choć najlepsza – nie jest jedyna. Wiele cennych inicjatyw można wprowadzić poza postępowaniem restrukturyzacyjnym, stąd jeżeli pewne koncepcje na poprawę ekonomicznej kondycji przedsiębiorstwa zostały wypracowane w planie restrukturyzacyjnym, ich przeglądnięcie i dostosowanie do nowej sytuacji bardzo często okazuje się prowadzić do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. W przypadku zaś, gdy stan firmy nie rokuje na jej poprawę, przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, ułatwia ogłoszenie upadłości. Oczywiście pod warunkiem nieprzyjęcia układu bądź jego uchylenia.

Prostsza upadłość

Mowa tu o uproszczonym wniosku o ogłoszenie upadłości, uregulowanym w art. 334-337 Prawa restrukturyzacyjnego. W pierwszej kolejności warto wskazać, że wniosek ten można złożyć w dwóch przypadkach: umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego albo odmowy zatwierdzenia układu. Oczywiście w każdym z tych przypadków chodzi o prawomocne postanowienia sądu. W takich okolicznościach uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo złożyć podmiot legitymowany do wnioskowania o upadłość na zasadach ogólnych – a więc określonych w Prawie upadłościowym.

Przedmiotowy wniosek trzeba złożyć w terminie przewidzianym na zażalenie postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. Termin ten wynosi więc dwa tygodnie od obwieszczenia tych postanowień. Co istotne – nie ma przeszkód, aby jeden i ten sam podmiot (o ile posiada stosowną legitymację) złożył zarówno zażalenie na umorzenie postępowania albo odmowę zatwierdzenia układu, jak i uproszczony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego. Aczkolwiek zawsze sąd najpierw rozpozna zażalenie, a dopiero później żądanie upadłości. Jasne jest, że tylko oddalenie pierwszego otwiera drzwi do uwzględnienia drugiego.

Czytaj więcej

Zasady podziału wierzycieli na grupy. Kiedy warto po nie sięgnąć?

„Uproszczenie” wniosku upadłościowego w omawianym tu przypadku polega m.in. na tym, że wierzyciel nie musi uprawdopodabniać swojej wierzytelności, a dłużnik przedkładać aktualnego wykazu swojego majątku wraz z jego szacunkową wyceną; spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika, a także wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych wobec siebie.

Składając uproszczony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego trzeba liczyć się z szerokimi możliwościami zabezpieczenia majątku dłużnika przez sąd. Otóż w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, mimo pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego albo zarządcę, sąd może zastosować inne sposoby zabezpieczenia zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego o zabezpieczeniu majątku dłużnika. W tym kontekście należy pamiętać przede wszystkim o przeciwdziałaniu sytuacji, w których wierzyciele pozaukładowi mogliby uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń przed tymi, którzy zostaną objęci ewentualnym postępowaniem upadłościowym.

Autorem tekstu jest Konrad Radwan z Kancelarii Restrukturyzacyjnej KPR. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa