400 mln zł dla małych i średnich firm na wschodzie kraju

To łączna kwota dotacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, o które będą mogły ubiegać się w 2020 r. małe i średnie przedsiębiorstwa, które zainwestują w pięciu wschodnich regionach.

Publikacja: 05.12.2019 10:58

400 mln zł dla małych i średnich firm na wschodzie kraju

Foto: firma.rp.pl

Tak wynika z harmonogramu konkursów w tym programie operacyjnym opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Jak podkreśla resort w 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie we wszystkich działaniach skierowanych do firm realizowanych dotychczas w programie makroregionalnym dla pięciu wschodnich województw. Granty, tak jak dotychczas będzie rozdzielała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Co więcej, nadal do zdobycia jest ponad 900 mln zł w konkursach, które ogłoszono jeszcze w br.

– Mamy pieniądze na rozwój produktów sieciowych, łączących pod wspólną marką działalność kilku podmiotów, np. w branży turystycznej, na tworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych czy innowacyjne wzornictwo. Wspieramy też firmy, planujące wejście na rynki zagraniczne i oczywiście nie zapominamy o start-upach. Wciąż można zgłaszać innowacyjne pomysły na biznes do Platform Startowych, trwa również ciągły nabór wniosków dla firm, które, przy wsparciu tych Platform, z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek. Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż – maksymalnie nawet do 1 mln złotych – wylicza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy rok przyniesie kolejną pulę dotacji z UE dla firm

– Oferta zachęcająca do inwestowania w Polsce wschodniej jest zatem kompleksowa i dostosowana do wyzwań rozwojowych w makroregionie. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i osiągnięte efekty potwierdzają, że dobrze odpowiada on na potrzeby firm – dodaje szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Produkty sieciowe

Do 15 stycznia 2020 r. potrwa ogłoszony jeszcze w br., konkurs o dotację na stworzenie produktów sieciowych. Łącznie do zdobycia jest 420 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się zarówno konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak i pojedyncze firmy. Przy czym te pierwsze, skupione w konsorcjach są dodatkowo premiowane. Co resort rozumie pod pojęciem „produkt sieciowy”? Przykładowo w turystyce to sytuacja, kiedy kilka firm połączy jedną wspólną marką oferowane przez siebie produkty, oferty czy atrakcje.

– To konkurs z bardzo dużym budżetem, ale nie cieszy się dużą popularnością. Niestety nie pomogła zmiana regulaminu w zasadach aplikowania (zniesiono obowiązek tworzenia konsorcjum), aby zwiększyć zainteresowanie tymi dotacjami. W poprzednich latach na listach rankingowych w każdym konkursie pojawiało się zaledwie po kilka podmiotów zgłaszających do dofinansowania projekty z przeróżnych branż i obszarów – od turystyki po rehabilitację. Jak widać, zakres projektu może być naprawdę różnorodny, ważne żeby wpisywać się regionalne inteligentne specjalizacje Polski wschodniej – ocenia Barbara Brzezińska, menedżer ds. innowacji i B+R, dotacji i ulg w firmie doradczej PwC. Jak podkreśla konkurs jest o tyle skomplikowany, że w ramach projektu należy: utworzyć infrastrukturę dla wdrożenia produktu sieciowego (należy oczywiście sprecyzować czym jest produkt sieciowy dla kilku województw Polski wschodniej) oraz opracować i wdrożyć jednolite standardy funkcjonowania i promocji produktu (można zakupić usługi o charakterze szkoleniowo-warsztatowym).

Dotacje na ekspansję zagraniczną

W maju 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o granty na rozwój firm na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli m.in. sfinansować usługi doradcze, które pozwolą im lepiej przygotować się do wejścia na nowe rynki. Pieniądze będzie można też przeznaczyć na udział w targach i misjach gospodarczych, a nawet na zakup środków trwałych np. komputerów. Maksymalna wartość unijnego grantu to 800 tys. zł na projekt. Łącznie na firmy zainteresowane ekspansją zagraniczną czeka 50 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą przygotować wniosku o dofinansowanie dostaną też drugą szansę. Przyjmowanie wniosków w drugiej rundzie konkursu rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września 2020 r.

– Internacjonalizacja MŚP to konkurs, który cieszy się ogromną popularnością od wielu lat. Dzięki tej pomocy przedsiębiorcy mogą zdobyć dotację po pierwsze na opracowanie modelu internacjonalizacji (czyli wyjścia z produktem lub usługą poza granice Polski), a po pozytywnej ocenie tego modelu, mogą otrzymać kolejną pulę środków na wykonanie planu – mówi Brzezińska.

CZYTAJ TAKŻE: Startują granty norweskie, zielone, niebieskie i dla kobiet

– Szczególnie istotna dla firm jest możliwość sfinansowania udziału w targach i wystawach zagranicznych, zakupu materiałów promocyjnych oraz usług doradczych w zakresie pogłębionych analiz rynkowych. Należy jednak pamiętać, że pomoc przyznawana w tym konkursie jest pomocą de minimis, która ma określone limity. Zatem przed składaniem wniosku należy odpowiednio sprawdzić pozyskaną już pomoc tego rodzaju – dodaje ekspertka PwC.

Na innowacje

– Kolejnym ciekawym konkursem jest „Wdrażanie innowacji przez MŚP” z budżetem 150 mln zł – wskazuje Brzezińska. O dotacje na stworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się latem. To jedne z najpopularniejszych dotacji w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września.

– Ten konkurs posiada jedno znaczące ograniczenie, które może wpływać na jego niezbyt dużą popularność. Niezbędna jest przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego składającego się z minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw. W praktyce, aby móc aplikować o dotację należy zaangażować się we współpracę regionalną i ponadregionalną – wyjaśnia ekspertka PwC.

CZYTAJ TAKŻE: Bony na innowacje mogą ułatwić życie

W przyszłym roku nie zabraknie też konkursów o dotacje na innowacje wzornicze. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno firmy dopiero rozpoczynające swoją przygodę z designem, jak również te, które kontynuują inwestycje po pomyślnie zakończonym, pierwszym etapie działania „Wzór na konkurencję”. W drugim etapie działania nabór ogłoszono jeszcze w 2019 r. Wnioski o dofinansowanie można składać do lipca 2020 r. Pozyskane dofinansowanie (do 3 mln zł) przedsiębiorcy przeznaczą na wdrożenie wypracowanej w pierwszym etapie strategii wzorniczej. Łącznie do zdobycia jest 200 mln zł.

Za rok natomiast, bo w grudniu 2020 r., wystartuje konkurs w pierwszym etapie działania, skierowany do tych firm, które chcą rozpocząć prace nad zmianami wzorniczymi, przeprowadzić audyt wzorniczy i opracować dalszy plan działań w tym obszarze. Na przedsiębiorców będzie czekać łącznie 5 mln zł (do 100 tys. złotych na projekt).

Trwa konkurs dla start-upów

Trwa również ciągły nabór wniosków w konkursie o dotację dla start-upów. To propozycja dla firm – absolwentów programu Platform Startowych, czyli przedsiębiorstw, które z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek. Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż (maksymalnie nawet do 1 mln zł). Rozpoczęty w 2019 r. nabór wniosków potrwa, w podziale na rundy, do końca 2021 r. Tak, aby równe szanse w skorzystaniu z dotacji miały wszystkie start-upy z sukcesem kończące inkubację w platformach.

– W ramach tego konkursu finansowane będą innowacyjne wyroby lub usługi charakteryzujące się nowością posiadanych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku, a wdrożenie stanie się istotne z punktu widzenia odbiorców. Od projektów start-upowych, poza innowacyjnością, oczekuje się także wysokiego potencjału rynkowego pojedynczego produktu – mówi Brzezińska.

CZYTAJ TAKŻE: Nawet milion do wzięcia dla startupów

– Wsparcie udzielane jest m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej – wylicza ekspertka PwC. I jak dodaje dla młodych przedsiębiorców tego typu wsparcie jest niezbędne, aby z sukcesem wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematycznie zwiększać sprzedaż.

Budżet konkursu w naborze trwającym od lipca 2019 r. do września 2020 r. wynosi aż 300 mln zł. Dodatkowy nabór planowany jest od października 2020 r. do końca grudnia 2021 z budżetem na poziomie 185 mln zł. Można zatem stwierdzić, że dotacja stanowić będzie istotne wsparcie, które będzie mogło trafić nawet do kilkuset małych przedsiębiorstw, ze względu na ograniczone środki finansowe jakie posiadają start’upy i wartości projektów jakie realizują (ok. 1 mln zł).

Trwa również ciągły nabór innowacyjnych pomysłów na biznes do Platform startowych: www.platformystartowe.gov.pl

Ponad tysiąc firm skorzystało

Jak informuje MFiPR dotychczas ze wsparcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia skorzystało ok. 1100 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przyznane im dotacje pozwolą na wdrożenie ponad 1000 innowacji i stworzenie niemal 1200 nowych miejsc pracy.

Tak wynika z harmonogramu konkursów w tym programie operacyjnym opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Jak podkreśla resort w 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie we wszystkich działaniach skierowanych do firm realizowanych dotychczas w programie makroregionalnym dla pięciu wschodnich województw. Granty, tak jak dotychczas będzie rozdzielała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Co więcej, nadal do zdobycia jest ponad 900 mln zł w konkursach, które ogłoszono jeszcze w br.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Sklepy w internecie nie wytrzymują konkurencji
Finanse
Pierwsze urodziny fundacji rodzinnej w Polsce - blaski i cienie nowej instytucji do planowania sukcesji
Finanse
Płaca minimalna w 2025 r. Pracodawcy nie chcą już żadnej podwyżki
Finanse
Nikłe zainteresowanie kupców z Marywilskiej pomocą z ZUS
Finanse
Zawieszenie działalności najczęściej kończy biznes
Finanse
Rząd szuka pieniędzy, paliwo może zdrożeć