Nowy rok przyniesie kolejną pulę dotacji z UE dla firm

Źródło: Adobe Stock

Na co najmniej 3 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą w przyszłym roku liczyć przedsiębiorcy i jednostki naukowe.

Tak wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) na 2020 r. W przyszłym roku wystartuje trzynaście nowych konkursów na unijne dotacje. Ponadto, instytucje odpowiedzialne za inwestowanie pieniędzy europejskich uruchomią trzy nabory ogłoszone w IV kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie też dziesięć konkursów rozpoczętych w br., których zakończenie resort przewidział już w przyszłym roku.

– Oferta jest szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 mld zł w pięciu konkursach przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 mld zł na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. – Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR – dodaje.

Prace B+R w firmach

W tym obszarze resort funduszy i polityki regionalnej zaplanował trzy konkursy z łącznym budżetem na poziomie 1,25 mld zł. Będą one dotyczyły badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez firmy. Dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci będzie ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence. Konkursy te ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W 2020 r. małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż będą mogły liczyć na znaczące, jeśli chodzi o liczbę konkursów i dostępny budżet, wsparcie ze środków publicznych. Jednocześnie środki unijne dla firm stopniowo się wyczerpują, co pokazują m.in. znacząco zmniejszone budżety w przewidzianych konkursach względem roku 2019 – mówi Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors.

CZYTAJ TAKŻE: Startują granty norweskie – zielone, niebieskie i dla kobiet

Wsparcie potencjału firm do B+R+I

Przyszły rok przyniesie też trzy konkursy z pieniędzmi na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Łącznie trafi na to co najmniej 375 mln zł. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zaplanowano w działaniach: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (to konkurs prowadzony bezpośrednio przez MFiPR), „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz „Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus” (obydwa prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).

CZYTAJ TAKŻE: Bony na innowacje mogą ułatwić życie

Na innowacje

2020 rok przyniesie też nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W pięciu nowych konkursach firmy będą się mogły ubiegać o łącznie 1,4 mld zł. MFiPR zaplanowało trzy nabory w schemacie pn. „Badania na rynek”. Prowadzi go PARP. Firmy mogą liczyć na konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności. Agencja uruchomi też jeden nabór wniosków w działaniu pn. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Jeden konkurs, w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne”, przeprowadzi też Bank Gospodarstwa Krajowego.

CZYTAJ TAKŻE: 350 mln zł na innowacje dla MŚP

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W tym obszarze odbędą się dwa konkursy. Ich budżety resort funduszy i polityki regionalnej przedstawi w późniejszym terminie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

PFR poczeka na oświadczenia o miesiąc dłużej.

Oświadczenia do PFR firmy mogą złożyć później

Firmy, które podpisały umowę subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju zobowiązane są do przekazania oświadczenia ...

Co jeśli psychoterapeuta udziela porad w sposób zdalny?

Porada online z zapłatą na konto nie musi znaleźć się w kasie

Jeśli psychoterapeuta udziela porad w sposób zdalny, a zapłata odbywa się na jego konto ...

Włochy kuszą polskich przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy są coraz mocniej obecni na włoskim rynku. Rośnie nie tylko eksport polskich ...

Mikropożyczka – umorzenie bez wniosku już pewne

Przedsiębiorcy, którzy zawnioskowali o pożyczkę z urzędu pracy w wysokości 5000 zł w ramach ...

Polskie małe i średnie firmy otwarte na robotyzację

Jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych planuje robotyzację w ciągu trzech lat. Prawie ...

Kluczowe wielkopolskie firmy wdrażają różne systemy zarządzania – tak wskazywały osoby nimi zarządzające

Liderzy rynku korzystają z nowych metod zarządzania

Ciągłe doskonalenie operacyjne w firmach jest sposobem na ograniczenie ryzyka płynącego choćby z niepewności ...