Nowy rok przyniesie kolejną pulę dotacji z UE dla firm

Źródło: Adobe Stock

Na co najmniej 3 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą w przyszłym roku liczyć przedsiębiorcy i jednostki naukowe.

Tak wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) na 2020 r. W przyszłym roku wystartuje trzynaście nowych konkursów na unijne dotacje. Ponadto, instytucje odpowiedzialne za inwestowanie pieniędzy europejskich uruchomią trzy nabory ogłoszone w IV kwartale 2019 r. Jednocześnie kontynuowanych będzie też dziesięć konkursów rozpoczętych w br., których zakończenie resort przewidział już w przyszłym roku.

– Oferta jest szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 mld zł w pięciu konkursach przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 mld zł na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. – Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR – dodaje.

Prace B+R w firmach

W tym obszarze resort funduszy i polityki regionalnej zaplanował trzy konkursy z łącznym budżetem na poziomie 1,25 mld zł. Będą one dotyczyły badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez firmy. Dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci będzie ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence. Konkursy te ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W 2020 r. małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż będą mogły liczyć na znaczące, jeśli chodzi o liczbę konkursów i dostępny budżet, wsparcie ze środków publicznych. Jednocześnie środki unijne dla firm stopniowo się wyczerpują, co pokazują m.in. znacząco zmniejszone budżety w przewidzianych konkursach względem roku 2019 – mówi Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors.

CZYTAJ TAKŻE: Startują granty norweskie – zielone, niebieskie i dla kobiet

Wsparcie potencjału firm do B+R+I

Przyszły rok przyniesie też trzy konkursy z pieniędzmi na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Łącznie trafi na to co najmniej 375 mln zł. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zaplanowano w działaniach: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (to konkurs prowadzony bezpośrednio przez MFiPR), „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz „Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus” (obydwa prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).

CZYTAJ TAKŻE: Bony na innowacje mogą ułatwić życie

Na innowacje

2020 rok przyniesie też nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W pięciu nowych konkursach firmy będą się mogły ubiegać o łącznie 1,4 mld zł. MFiPR zaplanowało trzy nabory w schemacie pn. „Badania na rynek”. Prowadzi go PARP. Firmy mogą liczyć na konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności. Agencja uruchomi też jeden nabór wniosków w działaniu pn. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Jeden konkurs, w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne”, przeprowadzi też Bank Gospodarstwa Krajowego.

CZYTAJ TAKŻE: 350 mln zł na innowacje dla MŚP

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W tym obszarze odbędą się dwa konkursy. Ich budżety resort funduszy i polityki regionalnej przedstawi w późniejszym terminie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Innovation Coach – eksperci poszukają firm – beneficjentów i pomogą im przy innowacjach

Ruszył projekt Innovation Coach kierowany do firm zainteresowanych pracami badawczo-rozwojowymi. To instrument, który ma ...

Tylko niecałe trzy tygodnie na zgłoszenia Polskiego Produktu Przyszłości

Sto tysięcy złotych otrzyma zwycięzca konkursu na Polski Produkt Przyszłości. Pierwszy raz uczestnicy rywalizują ...

Będą dotacje dla producentów urządzeń grzewczych

Małe i średnie, ale też duże firmy będą mogły skorzystać z pieniędzy z nowego ...

22 startupy ze wsparciem od PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę startupów, które otrzymały wsparcie w kwocie do miliona ...

Polscy przedsiębiorcy podbijają rynki Bliskiego Wschodu

Polskie firmy, także te średnie i małe, coraz śmielej wchodzą na zamożne rynki takich ...

Terminy na rozliczenie roczne przedłużone dla wszystkich

Minister finansów zmienił zdanie i przedłużył termin na roczne rozliczenie dla wszystkich podatników. Pierwsze ...