200 mln euro dla MŚP via BNP Paribas Leasing Services

Dzięki współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego z BNP Paribas Leasing Services pieniądze trafią na wsparcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Publikacja: 26.07.2021 14:01

200 mln euro dla MŚP via BNP Paribas Leasing Services

Foto: Finansowanie zielonych inwestycji obejmuje np. zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Źrodło: Adobe Stock

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i BNP Paribas Leasing Services (spółka zależna od Banku BNP Paribas Polska) podpisały umowę kredytową o wartości 200 mln euro. Celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP i tzw. midcaps) w Polsce. To odpowiedź na potrzeby polskich firm. Według badań EBI 12 proc. polskich firm ma trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania. Dodatkowo co piąty wniosek kredytowy MŚP w Polsce w 2020 roku odrzucono. Tymczasem średnia w Unii Europejskiej jest znacznie niższa.

CZYTAJ TEŻ: Mikro-firmy na bankowym cenzurowanym

To nie pierwsza taka umowa EBI zawarta z polskim pośrednikiem finansowym. W latach 2018–2020 EBI współpracował z wieloma beneficjentami w Polsce angażując 1,7 mld euro. Pieniądze z EBI przekazano przez 18 instytucji partnerskich i przydzielono 38 701 beneficjentom końcowym w Polsce. Średnia wielkość pożyczki wynosiła ok. 43 tys. euro.

CZYTAJ TEŻ: Wracają pożyczki płynnościowe dla MŚP

Zdecydowana większość finansowania BNP Paribas Leasing Services trafi do regionów objętych polityką spójności (wszystkie polskie województwa są nią objęte – przyp. red.), przyczyniając się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy różnymi europejskimi obszarami. Ponadto ok. 20 proc. środków EBI zasili projekty wspierające walkę ze zmianami klimatycznymi. Finansowanie zielonych inwestycji może obejmować: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i stacje ładowania oraz zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Przyczynią się one do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz pomogą w osiągnięciu celu określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

CZYTAJ TEŻ: PARP idzie w regiony. Ma pierwsze biuro regionalne

– Polska ma dużą i zróżnicowaną gospodarkę, która jest stosunkowo odporna na zawirowania gospodarcze – podkreśla prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, odpowiedzialna za operacje w Polsce. Jednak, jak dodaje, wsparcie EBI dla BNP Paribas Leasing Services zachęci do ekologicznego podejścia i otworzy dostęp do środków dla małych i średnich przedsiębiorstw na atrakcyjnych warunkach. Chodzi o obniżoną stopę procentową i dłuższy termin zapadalności.

CZYTAJ TEŻ: MJWPU oferuje pieniądze na inwestycje mazowieckich firm

– Polski rynek leasingowy bardzo szybko odbudowuje się po blokadach związanych z COVID-19, które zamroziły wiele inwestycji w 2020 r. Bardzo się cieszymy, że możemy rozdysponować środki EBI dla naszych klientów, co wzmocni ich, aby mogli kontynuować inwestycje będące podstawą oczekiwanego ożywienia gospodarczego – mówi Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions. – Cieszymy się z naszej oferty finansowania zielonych aktywów, która przyczynia się do transformacji naszej gospodarki w bardziej zrównoważoną i odpowiedzialną społecznie – dodaje.

Forma pożyczki z gwarancją banku

Transakcja ma formę pożyczki dla BNP Paribas Leasing Services z gwarancją BNP Paribas Bank Polska. Zostanie ona uzupełniona zabezpieczeniem w postaci obligacji EBI. Po raz pierwszy zostaną one wykorzystane jako zabezpieczenie finansowe. Taka konstrukcja to alternatywa dla partnerów finansowych EBI do klasycznych zabezpieczeń, które można wykorzystać przy innych operacjach wsparcia finansowego.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i BNP Paribas Leasing Services (spółka zależna od Banku BNP Paribas Polska) podpisały umowę kredytową o wartości 200 mln euro. Celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP i tzw. midcaps) w Polsce. To odpowiedź na potrzeby polskich firm. Według badań EBI 12 proc. polskich firm ma trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania. Dodatkowo co piąty wniosek kredytowy MŚP w Polsce w 2020 roku odrzucono. Tymczasem średnia w Unii Europejskiej jest znacznie niższa.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów