UOKiK walczy z zatorami płatniczymi

Od 8 grudnia tego roku obowiązuja nowe przepisy przeciwdziałające opóźnieniom w transakcjach handlowych. Na ich podstawie prezes UOKiK nałożył pierwsze kary za zatory płatnicze w wysokości ponad 400 tysięcy złotych.

Publikacja: 18.12.2022 13:52

UOKiK walczy z zatorami płatniczymi

Foto: bzyxx

O zatorach płatniczych mówi się wówczas, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Zatory płatnicze wywołują w gospodarce efekt domina czy kuli śnieżnej: przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub wykonane usługi, sami tracą możliwość terminowego uregulowania własnych zobowiązań, wywołując ten sam problem u kolejnych podmiotów.

Przepisy dotyczące zatorów umożliwiają prezesowi UOKiK-u prowadzenie postępowań oraz nakładanie kar administracyjnych na podmioty, które łamią zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem zobowiązań finansowych. Nowelizacja ma przyspieszyć i usprawnić prowadzenie postępowań. Pierwszym krokiem ze strony urzędu ma być skierowanie tzw. "miękkiego wezwania" - przedsiębiorca na jego podstawie będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących możliwego zatoru. 

W ustawie wprowadzono tzw. instytucję "miarkowania kary", czyli uwzględnianiu przy wyliczaniu wysokości kar wszelkich okoliczności sprawy, w tym tych łagodzących jak i zaostrzających ostateczny wymiar kary. 

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy przez trzy kolejne miesiące suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie wynosi co najmniej:

- 5 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych w latach 2020-2021,

- 2 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych od 2022 r.

Finanse
IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP
Finanse
Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu
Finanse
Zmień wizję w biznes. Nabór dla start-upów do platform startowych
Finanse
Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK