Niezbędnik przedsiębiorcy: SN o podstawie wymiaru składek * Firmowa Wigilia i drogi zegarek a koszty * Prezenty dla załogi jeszcze z wyższym limitem * Wydatki na prenumeratę z korzyścią * Spóźnione zapłaty dają efekt domina

• ZUS kontra przedsiębiorcze matki. Po uchwale SN jest nowa zasada prawna
• Czy samozatrudnieni mogą uczestniczyć w świątecznych spotkaniach?
• Ostatnia szansa na droższe prezenty od szefa
• Czy drogi czasomierz można odliczyć w firmowych kosztach?
• Kiedy gazety i czasopisma obniżą podatek?
• Oto, co czeka firmy w 2024 roku
• Błędne koło opóźnień w płatnościach powszechnie akceptowane
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe na grudzień

Publikacja: 03.12.2023 13:10

Niezbędnik przedsiębiorcy: SN o podstawie wymiaru składek * Firmowa Wigilia i drogi zegarek a koszty * Prezenty dla załogi jeszcze z wyższym limitem * Wydatki na prenumeratę z korzyścią * Spóźnione zapłaty dają efekt domina

Foto: Adobe Stock

SN: ZUS ma prawo weryfikować podstawę wymiaru składek

Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego orzekło, że ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uchwała ta ma moc zasady prawnej.

Taki werdykt SN oznaczać może kłopoty dla przedsiębiorczych matek.

- W sentencji uchwały nie ograniczono jej znaczenia wyłącznie do składek należnych za okres sprzed 2016 r. Może to oznaczać, że ZUS rozpocznie kwestionowanie podstawy także za późniejszy okres – zrównując składki np. z osiąganym przychodem – twierdzi dr Tomasz Lasocki.

Czytaj więcej

Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego dla tzw. przedsiębiorczych matek

Pieniądze, paczka lub bilety do teatru bez podatku i składek

Tylko do końca 2023 r. obowiązuje wyższa ulga na prezenty dla pracowników wprowadzona przez przepisy antycovidowe. Podniosły one z 1 do 2 tys. zł limity zwolnień z PIT na świadczenia z funduszu socjalnego, m.in. związane z okazji Bożego Narodzenia. Limit zwolnienia jest roczny, trzeba więc sumować świadczenia z całego roku.

Ulga ma też inne warunki. Prezent musi mieć związek z finansowaniem działalności socjalnej i powinien być w całości sfinansowany ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych. Nie można też stosować zwolnienia na świadczenia w postaci bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

 

Czytaj więcej

To ostatnia szansa na prezenty do 2 tys. zł bez PIT

Firmowa Wigilia w kosztach bez współpracowników

Fiskus kwestionuje wydatki na świąteczne przyjęcia w części przypadającej na tzw. samozatrudnionych (czyli prowadzących własną działalność), osoby na zleceniach, a także gości z zewnątrz, np. kontrahentów czy księdza. Twierdzi, że nie można zaliczać ich do kosztów.

Zaproszenie na imprezę świąteczną współpracowników jest działaniem reprezentacyjnym - stwierdziła skarbówka w odpowiedzi dla pewnej firmy informatycznej. - Ma bowiem na celu poprawę wizerunku spółki wobec podwykonawców, czyli osób trzecich.

Podobnie było w sprawie spółki farmaceutycznej, która na imprezę zaprosiła, oprócz pracowników, także kontrahentów, lekarzy i profesorów z uczelni.

Czytaj więcej

Świąteczne spotkania w kosztach firmy. Uwaga na współpracowników i gości

Luksusowy zegarek to reprezentacja

Przedsiębiorca zajmujący się pozyskiwaniem inwestorów dla start-upów zapytał fiskusa, czy może odliczyć zegarek, na który chce wydać 30 tys. zł. Zegarka z funkcją chronografu potrzebuje do organizacji pracy, ale nie może być to model z niższej półki. Podatnik wyjaśnia, że spotyka się z osobami o wysokim statusie majątkowym i zobowiązany jest do zachowania bardzo wysokich standardów prezencji osobistej. Posiadanie taniego zegarka może zostać uznane za brak należytego szacunku - twierdzi przedsiębiorca.

Skarbówka stwierdziła w odpowiedzi, że nawet gdyby przyjąć, iż zakup zegarka ma związek z działalnością, to w takiej sytuacji należy go uznać za wydatek na cele reprezentacyjne, czyli wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. „Wydatek na zakup zegarka ma na celu budowanie Pana wizerunku jako człowieka sukcesu” – odpisali urzędnicy.

Czytaj więcej

Drogi zegarek w kosztach firmy? Jest najnowsza interpretacja fiskusa

Prenumerata w kosztach, ale nie każda

Pod koniec roku wiele firm podejmuje decyzję o prenumeracie. Jeśli prenumerowane pismo przydaje się w działalności, to wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i dzięki temu zaoszczędzić na podatku.

– Zakup prenumeraty jest wydatkiem na funkcjonowanie firmy, pośrednio związanym z przychodem. Można go rozliczyć w kosztach. W razie kontroli przedsiębiorca musi jednak wykazać, że czasopismo jest mu potrzebne do prowadzenia biznesu – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

Czytaj więcej

Dzięki prenumeracie można zaoszczędzić na podatku

KSeF zdominuje rok 2024

Jakich podatkowych przepisów i praktyk mogą się spodziewać w 2024 r. przedsiębiorcy i ich księgowi? Eksperci firmy doradczej PwC Polska twierdzą, że uruchomienie od 1 lipca 2024 r. nowego sposobu fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie najpoważniejszą zmianą w VAT. Dla firm, zwłaszcza tych wystawiających setki czy tysiące faktur dziennie, poważne zmiany w systemach księgowości i obiegu dokumentów. Może też pojawić się wyzwanie związane z ochroną danych osobowych. Ale będzie też okazja do poprawy działania firmy, bo można np. dokonać przeglądu poprawności stosowania klasyfikacji towarów na potrzeby VAT.

Aktywność skarbówki nie osłabnie. Główne pola jej zainteresowania to wciąż VAT, ceny transferowe i klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a ostatnio także kontrole rozliczeń podatku u źródła.

Wielką niewiadomą jest natomiast wprowadzenie minimalnego opodatkowania dla spółek wykazujących niskie dochody lub straty.

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-fakturowanie i nowe podatki. Oto, co czeka firmy w 2024 roku

Czekają na zapłatę i sami nie płacą w terminie

Aż 71 proc. przedsiębiorców w Polsce toleruje opóźnienia w płatnościach od swoich kontrahentów. Działają na swoją niekorzyść, ale robią to samo - wynika z badania "Etyka płatnicza przedsiębiorców". Dziewięć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm jest w stanie czekać co najmniej kilka dni, zanim upomni się o zapłatę faktury. Co piąte przedsiębiorstwo daje kontrahentom nawet kilka tygodni. Aż 44 proc. ma akceptować takie działanie. Najmniejsza tolerancja opóźnień panuje w usługach i handlu, największa - w branży produkcyjnej, budowlanej oraz transportowej.

Zatory płatnicze wywołują w gospodarce efekt domina: przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali w terminie zapłaty, sami nie mają środków na dalszą spłatę własnych zobowiązań wobec kontrahentów, wywołując te same problemy u kolejnych podmiotów. To szczególnie niebezpieczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którym silniejsi uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie, skazując tym samym na upadłość.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy sami godzą się na opóźnienia w płatnościach

WAŻNE TERMINY

WTOREK

5 grudnia

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2023 r.
√ składki ZUS za listopad 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 

7 grudnia

CZWARTEK

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2023 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w listopadzie 2023 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w listopadzie 2023 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w listopadzie 2023 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za listopad 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w listopadzie 2023 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za listopad 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

WSKAŹNIKI KADROWE 

NA GRUDZIEŃ

160 godzin – wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 r.
152 godziny – wymiar czasu pracy w grudniu 2023 r.
4,50 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w listopadzie 2023 r.
4,74 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w grudniu 2023 r.
104 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.
101 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.
7005,76 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 września do 30 listopada 2023 r.
7194,95 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
3600 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
23,50 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

SN: ZUS ma prawo weryfikować podstawę wymiaru składek

Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego orzekło, że ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uchwała ta ma moc zasady prawnej.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE