Jednym z najważniejszych rozwiązań było wprowadzenie pracy zdalnej - taka możliwość obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. W dniu 16 maja 2022 roku zniesiony został stan epidemii, co nie wpłynęło jednak na zmianę obowiązków i uprawnień pracodawców w zakresie pracy zdalnej. Dopiero zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało realne konsekwencje dla pracodawców. Wówczas praca zdalna na podstawie specustawy będzie możliwa jeszcze tylko przez 3 miesiące, o ile nie zostanie ponownie wprowadzony stan epidemii.

Pracodawcy jak i pracownicy oczekują zmian w Kodeksie pracy, które na stałe umożliwią wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy, są one obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. 

Zmianom uległ także obowiązek wykonywania okresowych badań pracowników, który jest obecnie zawieszony. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (gdy nie zostanie wprowadzony stan epidemii) pracodawcy mają nie więcej niż 180 dni na podjęcie i wykonanie zawieszonych obowiązków. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeżeli posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających warunkom na nowym stanowisku pracy.

Część ze zmian wpłynęła także na umowy zawarte z pracownikami - obowiązują postanowienia umożliwiające wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji obowiązującym m.in. po ustaniu stosunku pracy lub innej umowy o świadczenie usług z zachowaniem terminu 7 dni, niezależnie od tego czy przewidziano taką możliwość w umowie pomiędzy stronami. Uprawnienie to przysługuje pracodawcom w okresie obowiązywania stanu zagrożenia albo stanu epidemii z powodu COVID-19.

Czytaj więcej

Z jakich ułatwień ustawy covidowej nadal mogą korzystać firmy?