Jak założyć fundację rodzinną

Fundacje rodzinne to najnowszy sposób na sukcesję majątku wytworzonego przez np. rodzinną firmę. Gwarantuje pozostawienie zgromadzonego w ten sposób przez wiele lat kapitału w rękach tej samej rodziny. Zakładanie fundacji rodzinnych jest możliwe od maja 2023 r.

Fundacja rodzinna inwestuje i utrzymuje rodzinę

Choć fundacja rodzinna ma ograniczenia w zakresie swojej działalności gospodarczej, to może zarabiać i przynosić korzyści swoim beneficjentom.

Najważniejsze formalności związane z zarządem firmy w spadku

Powołanie i odwołanie zarządcy sukcesyjnego to dość prosta procedura, ale zawsze trzeba dochować pewnych formalności, by była skuteczna.

Sukcesja w firmach rodzinnych znalazła już odbicie w przepisach

Dokonując sukcesji, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą skorzystać z ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Ponadto od niedawna, zwłaszcza ci średni i najwięksi, mogą przeprowadzić sukcesję poprzez ustanowienie fundacji rodzinnej.

Zarząd sukcesyjny - nowy gospodarz w osieroconej firmie

Zarządca sukcesyjny zapewnia ciągłość działania firmy co do zasady nie dłużej niż dwa lata po śmierci jej właściciela. Reprezentuje ją zarówno wobec klientów, jak też pracowników firmy i urzędów do czasu decyzji spadkobierców, co dalej zrobić z rodzinnym biznesem.

Zarząd sukcesyjny i fundacja rodzinna – nowe sposoby na biznesową schedę

Przekazanie rodzinnego biznesu młodszym pokoleniom nie jest proste, ale na przestrzeni ostatnich lat zostały wprowadzone prawne mechanizmy gwarantujące zachowanie ciągłości biznesu i zapobiegające podziałowi wypracowanego przez wiele lat majątku.