Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej bez PIT

U pracowników, którzy ze względu na stan epidemii pracują zdalnie, a którzy otrzymują od szefa zwrot kosztów na zakup niezbędnego do takiej formy pracy sprzętu, nie powstanie przychód do opodatkowania. Potwierdza to fiskus.

Publikacja: 24.02.2021 10:55

Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej bez PIT

Foto: Sprzęt do pracy zdalnej podczas epidemii zakupiony przez pracodawcę nie będzie wiązał się z zapłatą PIT-u przez pracownika. Źródło: Adobe Stock

Tryb pracy zdalnej w dobie pandemii nie jest już dziś niczym nadzwyczajnym. Co więcej, wiele firm deklaruje, że taka forma zatrudnienia pozostanie – w mniejszym bądź większym stopniu – z nami na stałe. Aby jednak ułatwić aktywność zawodową z domu, pracodawcy decydują się na wsparcie – również finansowe – swoich pracowników, aby ci mogli właściwie doposażyć swoje domowe biuro.

Pojawia się więc wątpliwość, jak traktować podatkowo dopłaty do zakupionego sprzętu, które otrzymuje pracownik od firmy. Zakładamy, że zakupiony sprzęt to własność pracownika i taką pozostanie nawet po zakończeniu zatrudnienia, a dofinansowanie od szefa jest wsparciem jednorazowym.

Uregulowanie pracy zdalnej

Podobną sprawą zajął się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji (nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK), przypomniał on, że zgodnie z przepisami tarcz antykryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Oznacza to, że praca zdalna jest prawnie dopuszczalna.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna: czy firma zwróci ci za prąd? Prawnik wyjaśnia

Co do zasady narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Jednak przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Jest obowiązek, nie ma przychodu

Jeśli zatem w praktyce mamy do czynienia z sytuacją zlecenia pracy zdalnej, na podstawie wspomnianych tarcz antykryzysowych, zgodnie z którymi obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej, to po stronie pracownika, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie z tego tytułu przychód. Co istotne, bez znaczenia pozostaje sposób zapewnienia narzędzi i materiałów, tj. czy nastąpi w formie rzeczowej czy też poprzez wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

To oznacza, że w przypadku pracowników, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie poskutkuje powstaniem po ich stronie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Nie wystąpi więc PIT do zapłaty, a zatem na pracodawcy jako płatniku nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

Tryb pracy zdalnej w dobie pandemii nie jest już dziś niczym nadzwyczajnym. Co więcej, wiele firm deklaruje, że taka forma zatrudnienia pozostanie – w mniejszym bądź większym stopniu – z nami na stałe. Aby jednak ułatwić aktywność zawodową z domu, pracodawcy decydują się na wsparcie – również finansowe – swoich pracowników, aby ci mogli właściwie doposażyć swoje domowe biuro.

Pojawia się więc wątpliwość, jak traktować podatkowo dopłaty do zakupionego sprzętu, które otrzymuje pracownik od firmy. Zakładamy, że zakupiony sprzęt to własność pracownika i taką pozostanie nawet po zakończeniu zatrudnienia, a dofinansowanie od szefa jest wsparciem jednorazowym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Czy najemca może rozliczyć w kosztach podatek od nieruchomości
PIT & CIT & VAT
Przykre konsekwencje zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej
PIT & CIT & VAT
Musiałeś dopłacić do składki zdrowotnej? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla podwykonawców w Niemczech dają koszty polskiej firmie
PIT & CIT & VAT
Firmy muszą zainwestować, aby spełnić nowe wymogi BHP. Co z kosztami?
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy