Zmiany w obszarze e-commerce związane są z modyfikacją prawa na poziomie całej Unii Europejskiej. Wspólnota dąży bowiem do uszczelnienia systemu VAT, a także tworzenia bardziej przyjaznych i konkurencyjnych warunków dla przedsiębiorców działających na terenie UE. Stąd wdrożenie do krajowego porządku prawnego rozwiązań przewidzianych w dyrektywie Rady (UE) 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 7) oraz dyrektywę Rady (UE) 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, s. 1).

E-commerce spoza Unii

Największe zmiany z początkiem lipca odczują operatorzy internetowi spoza Unii. Muszą oni teraz pobierać podatek od towarów i usług od kupowanych za ich pośrednictwem towarów. Obowiązek ten dotyczy sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro lub dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C).

CZYTAJ TEŻ: E-commerce okiem przedsiębiorców

Jeśli zatem kupujemy np. za pośrednictwem Amazona, musimy liczyć się z tym, że teraz do naszych zakupów będzie naliczony VAT. Operatorzy interfejsów elektronicznych będą musieli też prowadzić specjalną ewidencję sprzedawanych towarów na potrzeby rozliczeń VAT.

Jedno okienko

Wśród innych zmian, które obowiązują od początku lipca warto wymienić modyfikację dotychczasowego modelu sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów poprzez wprowadzenie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

CZYTAJ TEŻ: E-handel w Azji to wyzwanie, a chiński e-commerce to wzorzec

Ponadto, wprowadzono także nową kategorię transakcji sprzedaży unijnym konsumentom towarów importowanych spoza terytorium UE (SOTI). Rozliczenia VAT w handlu międzynarodowym online są też prostsze. Odbywają się za pomocą „jednego okienka” w ramach nowych procedur One Stop Shop (OSS) oraz Importowy One Stop Shop (IOSS). Obowiązuje także uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (USZ).