O interpretację (nr DOP3.8220.16.2021.ELIK) wystąpiła instruktorka tańca prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Ponosi wydatki na rehabilitację i konsultacje ortopedyczne, kupuje też sprzęt niezbędny do rekonwalescencji. Podkreśla, że jest to konieczne w jej zawodzie. Ciało jest bowiem dla niej podstawowym narzędziem pracy. Wszelkie kontuzje lub stany przeciążeniowe, których nie da się przecież uniknąć, bezpośrednio wpływają na możliwość oraz jakość wykonywania jej usług. Jeśli nie jest w pełni sprawna fizycznie, nie może prowadzić zajęć. Oznacza to brak przychodu z działalności i w konsekwencji upadek firmy.

W wydanej dwa lata temu interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że opłaty za wizyty u rehabilitanta oraz ortopedy, a także zakupy sprzętu do rekonwalescencji to wydatki typowo osobiste. I nie można ich zaliczyć do firmowych kosztów. Podstawowym celem wydatków jest bowiem poprawa stanu zdrowia i jakości życia, a nie osiągnięcie przychodu.

Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Przemysław Wojtasik, teraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił  interpretację sprzed dwóch lat. Podkreślił, że związek wydatku z przychodem trzeba oceniać indywidualnie, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Między innymi należy wziąć pod uwagę charakter i profil prowadzonego biznesu.

Skoro więc właścicielka firmy zarabia na zajęciach tanecznych, to oczywiste jest, że musi być w pełni sprawna fizycznie. Od tego uzależniona jest możliwość uzyskania przez nią przychodu. Wydatki na rehabilitację, konsultacje ortopedyczne i niezbędny do ćwiczeń sprzęt umożliwiają odzyskanie i utrzymanie sprawności fizycznej, a więc także prowadzenie tego rodzaju działalności. Oznacza to, że są związane z firmą.

- Wydatki poniesione na rehabilitację, konsultacje ortopedyczne i sprzęt potrzebny do rehabilitacji stanowią koszty uzyskania przychodów poniesione przez wnioskodawczynię prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zajęć ruchowych i tanecznych – uznała skarbówka.

Czytaj więcej

Instruktorka tańca odliczy wydatki na rehabilitanta i ortopedę