Nie zawsze będzie podatek od zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej

Część przedsiębiorców, którzy zapłacili w 2022 r. składkę większą od limitu kwoty, jaką mogli zaliczyć do kosztów, a teraz dostaną zwrot, nie musi pomniejszać kosztów. W efekcie nie zapłacą od zwrotu podatku i składki. - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów dla "Rzeczpospolitej".

Publikacja: 05.06.2023 08:22

Nie zawsze będzie podatek od zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej

Foto: Adobe Stock

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy mieli dwie możliwości: zaliczać składkę do podatkowych kosztów lub odliczyć składkę od dochodu. Zdecydowana większość wybrała rozliczenie w kosztach.

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zaliczali składkę zdrowotną do kosztów w przypadku otrzymania zwrotu muszą koszty pomniejszyć. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. powoduje obowiązek korekty kosztów (jeżeli przedsiębiorca ją do tych kosztów zaliczał). Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który pomniejszy koszty, będzie miał większy dochód. A większy dochód to wyższy podatek i składka zdrowotna.

A co z tymi, którzy zapłacili w 2022 r. składkę większą od limitu kwoty, którą mogli zaliczyć do kosztów (wynosił 8,7 tys. zł), a teraz dostaną zwrot? "Rzeczpospolita" zapytała o to Ministerstwo Finansów. "Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów mieści się w nadpłacie. W opisanym przykładzie podatnik nie będzie więc obowiązany dokonać korekty kosztów" – potwierdza MF.

Czytaj więcej

Od zwrotu składki zdrowotnej trzeba zapłacić podatek i... składkę zdrowotną

Jak będzie u przedsiębiorców na liniowym PIT, którzy w zeszłym roku odliczyli składkę od dochodu? Zwrócone składki muszą doliczyć do dochodu w zeznaniu rocznym. Od tej kwoty zapłacą podatek, ale nie wpłynie na podstawę wymiaru składki. Czy muszą doliczać zwrot do dochodu, jeśli zapłacili więcej składek, niż odliczyli (w 2022 r. limit wynosił 8,7 tys. zł)? Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota odliczonych składek mieści się w nadpłacie – wskazuje resort finansów.

A ryczałtowcy? Oni w 2022 r. odliczali połowę składki zdrowotnej od przychodu. Jak rozliczyć zwrot? Odliczoną kwotę doliczają do przychodu w zeznaniu rocznym. Zapłacą od niej podatek, składkę już nie. I nie każdy będzie musiał doliczać, bo jak wyjaśnia MF, "doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek odliczonych od przychodów mieści się w nadpłacie".

Jak zauważa w swoim artykule Przemysław Wojtasik, problemów z rozliczeniem zwrotu nie będą mieli ci, którzy w zeszłym roku byli na skali. Im nie przysługuje ulga, nie muszą więc nic oddawać fiskusowi oraz ZUS.

Czytaj więcej

Zwrot składki bez podatku? Resort finansów odpowiada "Rzeczpospolitej"
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok
PIT & CIT & VAT
Ustawa deregulacyjna rozszerzy katalog kosztów w ramach ulgi B+R
PIT & CIT & VAT
Część przedsiębiorców straci na reformie składki zdrowotnej. Co mogą zrobić?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
PIT & CIT & VAT
Zmiany w KSeF: tylko e-faktury będzie można zaliczać w koszty