Nie zawsze będzie podatek od zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej

Część przedsiębiorców, którzy zapłacili w 2022 r. składkę większą od limitu kwoty, jaką mogli zaliczyć do kosztów, a teraz dostaną zwrot, nie musi pomniejszać kosztów. W efekcie nie zapłacą od zwrotu podatku i składki. - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów dla "Rzeczpospolitej".

Publikacja: 05.06.2023 08:22

Nie zawsze będzie podatek od zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej

Foto: Adobe Stock

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy mieli dwie możliwości: zaliczać składkę do podatkowych kosztów lub odliczyć składkę od dochodu. Zdecydowana większość wybrała rozliczenie w kosztach.

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zaliczali składkę zdrowotną do kosztów w przypadku otrzymania zwrotu muszą koszty pomniejszyć. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. powoduje obowiązek korekty kosztów (jeżeli przedsiębiorca ją do tych kosztów zaliczał). Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który pomniejszy koszty, będzie miał większy dochód. A większy dochód to wyższy podatek i składka zdrowotna.

A co z tymi, którzy zapłacili w 2022 r. składkę większą od limitu kwoty, którą mogli zaliczyć do kosztów (wynosił 8,7 tys. zł), a teraz dostaną zwrot? "Rzeczpospolita" zapytała o to Ministerstwo Finansów. "Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów mieści się w nadpłacie. W opisanym przykładzie podatnik nie będzie więc obowiązany dokonać korekty kosztów" – potwierdza MF.

Czytaj więcej

Od zwrotu składki zdrowotnej trzeba zapłacić podatek i... składkę zdrowotną

Jak będzie u przedsiębiorców na liniowym PIT, którzy w zeszłym roku odliczyli składkę od dochodu? Zwrócone składki muszą doliczyć do dochodu w zeznaniu rocznym. Od tej kwoty zapłacą podatek, ale nie wpłynie na podstawę wymiaru składki. Czy muszą doliczać zwrot do dochodu, jeśli zapłacili więcej składek, niż odliczyli (w 2022 r. limit wynosił 8,7 tys. zł)? Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota odliczonych składek mieści się w nadpłacie – wskazuje resort finansów.

A ryczałtowcy? Oni w 2022 r. odliczali połowę składki zdrowotnej od przychodu. Jak rozliczyć zwrot? Odliczoną kwotę doliczają do przychodu w zeznaniu rocznym. Zapłacą od niej podatek, składkę już nie. I nie każdy będzie musiał doliczać, bo jak wyjaśnia MF, "doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek odliczonych od przychodów mieści się w nadpłacie".

Jak zauważa w swoim artykule Przemysław Wojtasik, problemów z rozliczeniem zwrotu nie będą mieli ci, którzy w zeszłym roku byli na skali. Im nie przysługuje ulga, nie muszą więc nic oddawać fiskusowi oraz ZUS.

Czytaj więcej

Zwrot składki bez podatku? Resort finansów odpowiada "Rzeczpospolitej"

Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy mieli dwie możliwości: zaliczać składkę do podatkowych kosztów lub odliczyć składkę od dochodu. Zdecydowana większość wybrała rozliczenie w kosztach.

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zaliczali składkę zdrowotną do kosztów w przypadku otrzymania zwrotu muszą koszty pomniejszyć. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. powoduje obowiązek korekty kosztów (jeżeli przedsiębiorca ją do tych kosztów zaliczał). Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
PIT & CIT & VAT
Czy można wycofać nieruchomości z firmy a najem opodatkować ryczałtem
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
PIT & CIT & VAT
Mieszkania dla pracowników spoza UE w kosztach firmy? Fiskus jest na tak
PIT & CIT & VAT
Dlaczego dla fiskusa wspieranie Ukraińców jest gorsze niż inwestycje w ekologię
PIT & CIT & VAT
Jak odliczyć VAT z faktur na zakup auta
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
PIT & CIT & VAT
Okulary w kosztach firmy? Jest korzystna interpretacja dla przedsiębiorcy
PIT & CIT & VAT
Ministerstwo Finansów: Krajowy System e-Faktur przystosowany do struktury FA(2)