Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, swój numer mikrorachunku podatnik może sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Lub też w dowolnym urzędzie skarbowym. W tym celu wystarczy podać swój numer PESEL lub w NIP.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek. Będzie on służyć do wpłat PIT, CIT i VAT.

Numer rachunku z automatu

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. To oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

CZYTAJ TAKŻE: Podatniku, fiskus wymierzy Ci surowszą karę

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT będzie trzeba wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu).

Jeden rachunek o wszystkich wpłat

Takie rozwiązanie to niewątpliwie uproszczenie, gdyż podatnik nie będzie już musiał dokonywać wpłat na odrębne rachunki dla PIT, CIT czy VAT. Wpłaci je po prostu na jeden swój mikrorachunek.

Sprawdzenie numeru mikrorachunku będzie możliwe w każdym momencie. Jeśli podatnik się przeprowadzi lub zmieni siedzibę firmy, nadal będzie posługiwał się tym samym mikrorachunekiem. Będzie on bowiem przypisany do podatnika, nie będzie już związany z urzędem skarbowym, pod który podatnik podlega.

CZYTAJ TAKŻE: Już jeden projekt B+R daje prawo do preferencji

Dzięki temu organy podatkowe będą mogły łatwo śledzić historię wpłat u danego podatnika. Szybciej będzie można również otrzymać np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Ważne: Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na rachunek podatnika (ROR).

Co oznacza numer mikrorachunku

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków. Jego wzór to LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

Gdzie:

  • LK oznacza liczbę kontrolną,
  • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
  • Y=2, gdy użyjesz NIP,
  • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
  • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.