Trzeba już stosować Wykaz VAT

Jeśli przedsiębiorca nie zweryfikuje kontrahenta w Wykazie podatników VAT może mieć problem z zaliczaniem wydatków do kosztów podatkowych. Dodatkowo może być pociągnięty do odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Publikacja: 13.01.2020 12:55

Trzeba już stosować Wykaz VAT

Foto: iStock by Getty

Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, działa od 1 września 2019 r. Jednak praktyczne zastosowanie ma od 1 stycznia 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Rachunki wirtualne nie znajdą się na białej liście VAT

Od września podatnicy mieli czas na zapoznanie się z systemem i ewentualnie uzupełnienie go o brakujące dane. Jak np. o numer konta bankowego. Resort finansów wydał szczegółowe objaśnienia jak i po co z Wykazu korzystać.

W jednym miejscu wszystkie dane

Wykaz podatników VAT to jedna, ogólnodostępna i bezpłatna baza danych podmiotów:
− w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT.
− zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i ma on postać elektroniczną.

CZYTAJ TAKŻE:Faktura do paragonu na nowych zasadach

Biała lista podatników VAT ma w prostszy sposób umożliwić podatnikom zachowanie należytej staranności. Weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności. Chodzi o podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa, czy też nie wiedzieli lub nie mogli wiedzieć, że dana transakcja służy oszustwu.

Obejmuje ona m.in. sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Oraz czy nie jest wpisany do Wykazu jako podmiot, który został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT lub podmiot, któremu odmówiono rejestracji.

W wykazie dane o danym podatniku dotyczą obecnego jego statusu oraz obejmują historię pięć lat wstecz.

Dane o kontach bankowych

Wykaz zawiera numery rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez banki lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną firmą. Dane o rachunkach będą zamieszczane i publikowane w Wykazie tylko przy zarejestrowanych podatnikach VAT. Lub też przy podatnikach VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru. U podmiotów, którym odmówiono rejestracji jako podatnika VAT lub którzy zostali wykreśleni z rejestru, dane w Wykazie nie obejmą informacji o rachunkach.

Jeżeli przedsiębiorca ma rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, ale nie został on zamieszczony w Wykazie, powinien on:
− zaktualizować wpis w CEIDG w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.
− poinformować właściwy urząd skarbowy o tym rachunku na odpowiednim formularzu NIP.

Chodzi o formularze:

  • NIP-8 w przypadku podmiotu wpisanego do KRS.
  • NIP-2 w przypadku spółki cywilnej.
  • NIP-7 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność nie podlegającej rejestracji w CEIDG wraz z załącznikiem NIP-B, w którym zamieszcza się informację o rachunkach bankowych.

Zapłata na rachunek spoza wykazu

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe

CZYTAJ TAKŻE: Co po wpłacie ponad 15 tys. zł na niewłaściwe konto

Mogą to być:
− brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub konieczność zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT.
− odpowiedzialność solidarna w VAT.

Tych negatywnych skutków można uniknąć, jeśli podatnik w ciągu trzech dni od dokonania przelewu na rachunek spoza Wykazu zawiadomi o tym fakcie skarbówkę. Trzeba tego dokonać na druku ZAW-NR.

Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, działa od 1 września 2019 r. Jednak praktyczne zastosowanie ma od 1 stycznia 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Rachunki wirtualne nie znajdą się na białej liście VAT

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły