PIT-28 za 2019 r. Ostatnie dni na rozliczenie

2 marca 2020 roku upływa termin rozliczenia PIT-28 za rok 2019. Przy jego pomocy rozliczają się podatnicy, którzy opłacali w ubiegłym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy to z tytułu prowadzonego biznesu, czy też na przykład od przychodów z najmu.

Publikacja: 25.02.2020 09:39

PIT-28 za 2019 r. Ostatnie dni na rozliczenie

Foto: AdobeStock

Ten rok jest wyjątkowy jeśli chodzi o termin rozliczenia ryczałtowców. Zwykle ostatnim dniem na złożenie PIT-28 jest bowiem 31 stycznia. W tym roku Ministerstwo Finansów zmieniło tę graniczną datę. I przesunęło ją na koniec lutego.

Jednak ostatni dzień lutego przypada w sobotę. W efekcie , zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej, termin przesuwa się na pierwszy roboczy dzień marca, którym jest poniedziałek 2 marca.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszyła akcja PIT 2019. Przedsiębiorcy rozliczają się sami

Zatem to najpóźniej tego dnia trzeba wysłać zeznanie do urzędu skarbowego (elektronicznie bądź pocztą tradycyjną). Oraz oczywiście zapłacić podatek wynikający z deklaracji.

Będzie to zaliczka grudniowa na podatek. Dlaczego? Bo zgodnie z przepisami, podatnicy są zobowiązani do obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacenia podatku za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Kto składa PIT-28 / PIT-28S

Zeznanie roczne PIT-28 muszą złożyć:
– osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
– prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem.
– a także osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wypełnić PIT-28

Deklaracja PIT-28 składa się z pięciu stron. Wypełnianie PIT-28 rozpoczynamy od wpisania NIP i roku, za które składane jest zeznanie. Teraz należy wpisać rok 2019 (rozliczany do 2 marca 2020 r.).

CZYTAJ TAKŻE: Krótsze terminy na składanie PIT za 2019 r.

W części A wpisujemy cel składania zeznania. Można bowiem składać zeznania bądź jego korektę. Z kolei część B przeznaczona jest na wpisanie danych podatnika. A w części C trzeba podać uzyskane przychody według odpowiednich źródeł.

Mogą to być przychody pochodzące z:
– działalności prowadzonej na własne nazwisko.
– lub też działalności prowadzonej w formie spółki (ek).
– z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
– a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

W części D jest miejsce na wpisanie odliczeń od przychodów. Można tu ująć: straty z lat ubiegłych czy składki na ubezpieczenia społeczne.

A także odliczenia od przychodów – wykazane w części B załącznika PIT/O oraz odliczenia wydatków mieszkaniowych (ujętych w załączniku PIT/D).

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy podzielona płatność na fakturze

W części E trzeba podać kwotę wydatków podlegającą odliczeniu od przychodów opodatkowanych daną stawką ryczałtu. Część F poświęcona jest ustaleniu podstawy opodatkowania. Trzeba w niej wykazać kwotę przychodów po odliczeniach, również z przyporządkowaniem do odpowiednich stawek ryczałtu.

W kolejnej części, G, przechodzimy do wyliczenia ryczałtu po odliczeniach od przychodów. Później mamy miejsce – część H – na odliczenia od ryczałtu, którymi są m.in. składka na ubezpieczenie zdrowotne czy wybrane odliczenia wykazane w załącznikach PIT/O i PIT/D. W części I wyliczamy należny ryczałt. W części K w poz. 123 wpisujemy kwotę ryczałtu do zapłaty. Gdy z rozliczenia wyjdzie nam nadpłata, tę ujmujemy w poz. 124.

Oczywiście PIT-28 zawiera też miejsce na przekazanie 1 proc. podatku. Są też rubryki na wpisanie załączanych formularzy. Deklarację oczywiście kończy podpis podatnika.

Załączniki do zeznania PIT-28

Do PIT-28 w niektórych przypadkach konieczne będzie dołączenie załączników. U ryczałtowców możliwe jest dołączenie:
– PIT-28/A – jeśli podatnik prowadzi działalność we własnym imieniu (lub np. rozlicza najem).
– PIT-28/B – jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej (każdy ze wspólników składa osobno zeznanie z załącznikiem).

CZYTAJ TAKŻE: Będą nowe wnioski o interpretacje podatkowe

Do zeznania mogą być też dołączone załączniki, jeśli podatnik korzysta z odliczeń od przychodu lub ryczałtu z tytułu:
– PIT-O – ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej.
– PIT-D – ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych.
– PIT-2K – ulgi odsetkowej (pierwszy rok rozliczenia).

Bez większości ulg i odliczeń

Na koniec warto przypomnieć, że przedsiębiorcy opłacający ryczałt mają bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o korzystanie z ulg i odliczeń. Na pewno nie skorzystają ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

CZYTAJ TAKŻE: Już od stycznia podatki trzeba wpłacać na mikrorachunek

Przedsiębiorcy na ryczałcie nie uwzględniają też ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Podatek płatny jest bowiem od przychodów. Nie korzystają też z ulgi IP Box, B+R czy ulgi prorodzinnej.

Ważne. Deklarację PIT-28 można złożyć zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. Przy wybraniu opcji złożenia przez internet termin zwrotu nadpłaty skraca się z 3 miesięcy do 45 dni.

Ten rok jest wyjątkowy jeśli chodzi o termin rozliczenia ryczałtowców. Zwykle ostatnim dniem na złożenie PIT-28 jest bowiem 31 stycznia. W tym roku Ministerstwo Finansów zmieniło tę graniczną datę. I przesunęło ją na koniec lutego.

Jednak ostatni dzień lutego przypada w sobotę. W efekcie , zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej, termin przesuwa się na pierwszy roboczy dzień marca, którym jest poniedziałek 2 marca.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia