Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Szersze możliwości w odliczaniu darowizn czy przesunięcie terminów na raportowanie o schematach podatkowych to niektóre zmiany w podatkach, które przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0.

Publikacja: 08.06.2020 11:33

Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Foto: Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera m.in. zmiany w podatkach dochodowych i procedurze podatkowej. Źródło: Adobe Stock

Kolejna specustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 przyjęta już przez Sejm zawiera m.in. zmiany w podatkach dochodowych i procedurze podatkowej.

Dobroczynność do odliczenia

Możliwe będzie odliczenie od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, czy domów pomocy społecznej.

Ponadto, chodzi o przepis, który umożliwi odliczenie przez podatników PIT (analogiczne zmiany będą wprowadzone dla podatników CIT), w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. odpowiednim podmiotom. Chodzi m.in. o darowizny dla placówek oświatowych czy organizacji pożytku publicznego.

W przypadku darowizny przekazanej:

1)    do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;

2)    w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;

3)    od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu będzie podlegać kwota odpowiadająca wartości darowizny.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Warunkiem skorzystania z odliczenia darowizny będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

Koszt firmy, brak przychodu u obdarowanego

Pewne zmiany zajdą także przy rozliczaniu wydatków i kosztów przy darowiznach pomocnych w walce z pandemią. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo np. przekaże tablet placówce oświatowej. Zasada ta znajdzie zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie dokonana od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych

Pewne udogodnienia mają też dotyczyć obdarowanych. Przepisy wyłączą bowiem z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z epidemią COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nie podlega tym samym osoba fizyczna – wspólnik spółki osobowej, która otrzyma taką darowiznę.

Kary umowne i odszkodowania kosztem

Jeśli chodzi o koszty podatkowe to tarcza 4.0 zawiera również propozycję uwzględniania w nich kar umownych i odszkodowań. Dziś przepisy tę kategorię wydatków z kosztów wyłączają. Jednak jeśli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 zapłacone kary bądź odszkodowania będą mogły zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorstwa.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Urlop wyznaczy nam szef

Schematy podatkowe do zaraportowania

Wśród propozycji podatkowych ważna jest ta dotycząca raportowania do skarbówki o schematach podatkowych (MDR). Zgodnie z projektem, terminy wskazane w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej (chodzi zatem o terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych) nie rozpoczynały się, a rozpoczęte ulegały zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

W konsekwencji przy schematach podatkowych transgranicznych zawieszenie będzie się odbywać na niezmienionych zasadach, a przy schematach pozostałych prawdopodobnie zostanie przedłużone.

Kolejna specustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 przyjęta już przez Sejm zawiera m.in. zmiany w podatkach dochodowych i procedurze podatkowej.

Dobroczynność do odliczenia

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia
Prawo i Podatki
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0 ma ułatwić życie przedsiębiorcom
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA dla spółek w likwidacji. Chodzi o podatek od nieruchomości
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych