Obowiązujące przepisy przewidują, że pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek ten obejmuje również pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa. Natomiast w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki jest tworzony bez względu na liczbę pracowników.

CZYTAJ TAKŻE: Pracownicy tych zawodów zmienią branżę. Na IT

Na rzecz funduszu pracodawca przeznacza coroczne odpisy podstawowe, a także może dokonywać zwiększeń wskazanych w ustawie. Przepisy dają też możliwość wypłacania świadczenia urlopowego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Urlop wyznaczy nam szef

Możliwe będzie zawieszenie

Tarcza 4.0 da pracodawcom opcję zawieszenia tych obowiązków w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli u pracodawcy nastąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.