W takich przypadkach przepisy tarczy 4.0 (omawia ją teraz Senat) zakładają dofinansowanie wynagrodzenia pracowników do wysokości połowy tych wynagrodzeń. Jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych

Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczenia, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Ważne: Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 doprecyzowują sposób obliczania spadku obrotów gospodarczych. Aktualne brzmienie przepisów powoduje, że spadek obrotów nie jest liczony od 1 stycznia 2020 r., ale dopiero od 2 stycznia 2020 r. Po zmianie będzie liczony od 1 stycznia.