Projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-CoV-2 przewiduje również zmiany w obszarze umów o zakazie konkurencji. Umowy te będzie można wypowiadać.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Kto więc będzie mógł wypowiedzieć zakaz konkurencji? Będzie miał do tego prawo jedynie pracodawca lub zleceniodawca. Przyznanie uprawnień tylko jednej stronie wynika z faktu, że w sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 – pracodawcy, dający zlecenie i zamawiający w obliczu gospodarczych konsekwencji epidemii nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności. A wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników, agentów, przyjmujących zlecenie oraz przyjmujących zamówienie z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Fundusz socjalny do zawieszenia

W projekcie tarczy 4.0 zaproponowano siedmiodniowy termin wypowiedzenia, z którego upływem wygaśnie umowa o zakazie konkurencji. Odszkodowanie będzie wypłacane tylko za okres do wygaśnięcia umowy, co wynika z instytucji wypowiedzenia.