Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Tylko zabudowa meblowa trwale związana z budynkiem lub lokalem będzie mogła zostać objęta niższą 8 proc. stawką VAT. Jednak najpierw związek ten trzeba dobrze przeanalizować – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.

Publikacja: 30.06.2020 12:18

Niższy VAT tylko przy trwałej zabudowie meblowej

Foto: Tylko zabudowa meblowa trwale związana z budynkiem lub lokalem będzie mogła zostać objęta niższą 8 proc. stawką VAT. Źródło: Adobe Stock

Minister zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej (nr PT3.8101.2.2020) w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ostatnich dniach maja. Tym samym zmienił interpretację ogólną z 31 marca 2014 r. w tej samej sprawie (nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD). Powodem tych zmian jest m.in. utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych.

Gdzie tkwi problem?

Jak wskazuje minister finansów, na wykonanie trwałej zabudowy meblowej składa się wiele czynności. Począwszy od jej zaprojektowania, aż po jej montaż w obiekcie budowlanym lub jego części (lokalu).

Wydana interpretacja dotyczy przypadków, w których wskazane czynności, na potrzeby podatku od towarów i usług, stanowią integralne elementy jednego świadczenia kompleksowego (złożonego) polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej. Elementem dominującym / głównym tego świadczenia będzie usługa. Interpretacja nie odnosi się do kwestii klasyfikacji świadczeń złożonych/ kompleksowych.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy termin łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT

Co zatem komplikuje sprawę, że trudno ustalić właściwą stawkę VAT? Elementy trwałej zabudowy meblowej mocowane są do ścian, sufitu, podłogi lub schodów za pomocą (przykładowo): kotew, haków, kołków, śrub, listew montażowych, wkrętów, metalowych profili, klejów, specjalnie wykonanych konstrukcji stalowych. Zdarza się również wykonanie trwałej zabudowy meblowej z wykorzystaniem cegieł klinkierowych lub płyt gipsowokartonowych oraz w zależności od potrzeb i uwarunkowań technicznych pomieszczenia stosuje się często uszczelnienie lub zespojenie za pomocą klejów, akrylu, silikonu lub innych podobnych substancji.

Cechą charakterystyczną trwałej zabudowy meblowej jest takie dopasowanie jej elementów, które uwzględnia indywidualne i niepowtarzalne cechy elementów konstrukcyjnych budynku, w którym następuje montaż. Montaż komponentów meblowych następuje więc z bezpośrednim wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, lub jego części (lokalu), tj. ściany, podłogi, stropu, dachu lub schodów.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Firma podaruje komputery z zerową stawką VAT

W praktyce pojawiają się wątpliwości, jak trwałe musi być powiązanie zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu), przy założeniu, że obiekt ten lub jego część jest zaliczany do obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, aby uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem usługi (montażem trwałej zabudowy meblowej) stanowiącej modernizację w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, której świadczenie na podstawie tego przepisu korzysta z 8 proc. stawki VAT.

Sądy już zajęły stanowisko, co na to minister?

Z orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie wysuwa się jeden, ważny dla tej sprawy wniosek. A mianowicie, że zbyt daleko idące jest twierdzenie, zgodnie z którym o trwałym charakterze połączenia zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi budynku można mówić wyłącznie wtedy, gdy zabudowa meblowa jest zamontowana w sposób ingerujący w substancję budynku uniemożliwiający demontaż takiej zabudowy bez uszkodzenia jej komponentów lub elementów konstrukcyjnych budynku.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: odroczenie podatku od nieruchomości

W związku z tym minister finansów uznał, że określając czy do zabudowy meblowej wykonanej w obiekcie budowlanym lub jego części (lokalu) może mieć zastosowanie stawka VAT w wysokości 8 proc. należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów konstrukcyjnych tego obiektu budowlanego lub jego części (lokalu).

Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi – w rozumieniu techniki budowlanej – elementami obiektu budowlanego lub jego części (lokalu), ale o tak silne powiązanie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów tego obiektu budowlanego lub jego części (lokalu), że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową.

CZYTAJ TAKŻE: Przepisy o podatku u źródła przesunięte do stycznia

Dla całościowej oceny charakteru świadczenia nie ma również znaczenia, czy komponenty meblowe np. korpusy mebli są ze sobą zespolone i ewentualnie jak silne jest to zespolenie, gdyż istotne na potrzeby uznania ich za „modernizację” w VAT jest dopiero odpowiednio trwałe połączenie tych komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu).

Bez analizy ani rusz

Z interpretacji ministra wynika zatem, że w przypadku gdy o użytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu zabudowa ta jest niezdatna do użytku, ze względu na to, że same jej elementy (bez występującego przed demontażem trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub jego części – lokalu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla – wystąpi kompleksowe świadczenie, w którym elementem dominującym jest usługa w zakresie modernizacji obiektu budowlanego.

CZYTAJ TAKŻE: Złagodzenie warunków korzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT

W takich przypadkach usługa modernizacji realizowana w obiektach budowlanych lub ich częściach (lokalach) zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 8 proc.

Zastrzeżenie ministra

I mimo zajęcia takiego stanowiska minister finansów zastrzegł w wydanym dokumencie, że ze względu na fakt, że zabudowa meblowa może mieć różną formę i może być na różne sposoby montowana w budynku czy lokalu, w każdym przypadku konieczna jest dogłębna analiza z jakim świadczeniem mamy do czynienia, aby określić prawidłową wysokość stawki VAT do zastosowania.

Minister zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej (nr PT3.8101.2.2020) w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ostatnich dniach maja. Tym samym zmienił interpretację ogólną z 31 marca 2014 r. w tej samej sprawie (nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD). Powodem tych zmian jest m.in. utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych.

Gdzie tkwi problem?

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0 ma ułatwić życie przedsiębiorcom
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA dla spółek w likwidacji. Chodzi o podatek od nieruchomości
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy