Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Kolejnymi regulacjami antykryzysowymi wprowadzono przepisy o przymusowym wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego.

Publikacja: 19.08.2020 07:15

Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Foto: Pracodawca może teraz wysłać pracownika na przymusowy urlop. Źródło: Adobe Stock

Od 24 czerwca 2020 r. Kodeks pracy wprost wskazuje, że pracodawca może, w terminie przez siebie wskazanym, udzielić pracownikowi, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać. Dotychczas przepisy prawa nie regulowały niniejszego zagadnienia w sposób wyraźny, chociaż teza o możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu zaległego miała oparcie w judykaturze (zob. wyrok SN z 24.01.2005 r., sygn. I PK 124/05).

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

Uregulowanie niniejszej kwestii jest skutkiem przyjęcia założenia, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać mogą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Mając na uwadze powyższe zrezygnowano z rozwiązania, w którym możliwość odbierania przez pracowników urlopów wypoczynkowych będzie możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.

CZYTAJ TEŻ: Jak rozwiązać umowę o pracę e-mailem?

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Od 24 czerwca 2020 r. Kodeks pracy wprost wskazuje, że pracodawca może, w terminie przez siebie wskazanym, udzielić pracownikowi, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo i Podatki
Wiadomo już, ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo i Podatki
Sposób na wypożyczalnię w sklepie już nie przejdzie. Jest wyrok Sądu Najwyższego
Prawo i Podatki
Zmiany w firmie zaopiniuje fiskus. Nowy obowiązek już od 15 września
Prawo i Podatki
Ważne zmiany w przepisach dla firm. Wchodzą w życie 1 września
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo i Podatki
Użytkowanie wieczyste: przedsiębiorcy mogą już żądać wykupu gruntów
Prawo i Podatki
Czerpiesz zyski z najmu długoterminowego? NSA wydał bardzo ważny wyrok