Podatki z 2013/2014 roku przedawnią się z końcem grudnia

Już 31 grudnia 2019 r. przedawnią się zobowiązania podatkowe z 2013/2014 r. W konsekwencji skarbówka nie będzie mogła żądać od podatników zapłaty podatku czy odsetek za ten okres.

Publikacja: 13.12.2019 13:41

Podatki z 2013/2014 roku przedawnią się z końcem grudnia

Foto: adobe stock

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ordynacji podatkowej, okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi, co do zasady, pięć lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. W konsekwencji z końcem grudnia przedawnią się zobowiązania w podatkach dochodowych za 2013 rok. A w VAT zasadniczo za 11 miesięcy 2014 roku (do rozliczeń za listopad 2014 roku włącznie). Z kolei w podatku od nieruchomości – za 2014 rok.

Przykład

Przedsiębiorca płaci liniowy 19-proc. PIT. Podatek dochodowy za 2013 rok rozliczał do końca kwietnia 2014 roku. Zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należne za 2013 rok, których termin płatności był w 2014 roku (ostatni dzień kwietnia) przedawniają się z końcem 2019 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Zapłacona kara nie będzie kosztem podatkowym

Przedawnienie zobowiązań podatkowych oznacza tyle, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego (z reguły po pięciu latach) zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się zapłaty tego świadczenia. Wraz z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego wygasa także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

Oczywiście zasada braku wysuwania wniosków lub żądań dotyczy także podatników. Po upływie przedawnienia nie mogą oni np. wnioskować o stwierdzenie nadpłaty czy jej zwrot (odnośnie zobowiązań przedawnionych). Jeśli zatem przedsiębiorca wie, że np. pomylił się w swoich wyliczeniach z 2013 roku i zapłacił za dużo PIT, na złożenie korekty i wniosku o zwrot nadpłaty ma tylko czas do końca grudnia.

Jak sprawdzić, czy nastąpiło przedawnienie podatków?

Podatnicy, którzy chcą sprawdzić, czy dane zobowiązanie podatkowe w ich przypadku się przedawniło muszą pamiętać, że pewne sytuacje przerywają bieg przedawnienia. Przypadki te są zdefiniowane w Ordynacji podatkowej

CZYTAJ TAKŻE: Firmowa Wigilia a przychód pracowników

Przykładowo bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Inny przykład to wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą danego zobowiązania, wówczas przedawnienie zostaje zawieszone.

Co ciekawe, w niektórych przypadkach (określa je art. 70a Ordynacji podatkowej) zawieszenie terminu przedawnienia może następować wielokrotnie. Wtedy okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia nie może przekroczyć trzech lat.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ordynacji podatkowej, okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi, co do zasady, pięć lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. W konsekwencji z końcem grudnia przedawnią się zobowiązania w podatkach dochodowych za 2013 rok. A w VAT zasadniczo za 11 miesięcy 2014 roku (do rozliczeń za listopad 2014 roku włącznie). Z kolei w podatku od nieruchomości – za 2014 rok.

Przykład

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Koniec odrębnej procedury w sprawach gospodarczych? Nie spełniła zakładanego celu
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm